Recent content by Christian S.

  1. C

    Min Postkort samling

    På forumet sjofart.net, etterfølger/arvtager til Landgången, finnes en lengre tråd om Birger Jarl. Det ser ut til at hun ikke lenger har passasjersertifikat, men i stedet er registrert som fritidsfartøy. Det er i tillegg strid mellom rederiet og bydel/kommune, der rederiet vil ha tilbakebetalt...
Top