Recent content by Feil Styrbord

  1. F

    AKOFS Offshore tar over Brønnintervensjon for Equinor

    Avtalen med AKOFS Offshore gjort endelig
  2. F

    Cermaq Norway, Bygg nr. 142 ved Salthammer Båtbyggeri, CoastCat 15 "Koven"

    Levert i dag frå verftet og i godt driv nordover.
Top