Recent content by Garden - SGMA

  1. G

    Viking Ocean Cruises, Bygg nr. 906 & 907 ved Vard Søviknes, Cruiseskip "Viking Octantis" & "Viking Polaris"

    I følge Torstein Hagen (eigar) sin presentasjon under Cruise Norway sin konferanse i Stavanger i fjor, er det snakk om å hente passasjerar frå kontinentet og ta dei opp langs norskekysten, dog hadde han lite tru på å ta dei lenger nord enn Trondheim (ref storleiken på cruisedestinasjonane på...
Top