Recent content by JEB

  1. J

    Fjord 1, Bygg nr. 1092 og 1097 ved Tersan, MM 104 FE EL "Eresfjord" og "Rødvenfjord"

    Skal hete «Rødvenfjord», fjorden sørover fra Åfarnes hvor den skal gå sammen med Eresfjord.
Top