Recent content by Master

  1. M

    Kjøp og Salg av Fiskefartøy

    Sigurd Teige utvidar flåten Herøy-reiar Sigurd Teige har kjøpt ringnotsnurparen Haugagut frå Austevoll. Kjøpet skjer gjennom reiarlaget Teigebris AS og Investeringsselskapet Sansibar AS. Seljar er selskapet Drønen Havfiske, der familiane Kvannøy og Østervold i Torvangvågen er hovudeigarar...
  2. M

    Rem Offshore kjøper MMC 887 CP "Lewek Aquarius", blir "Rem Aquarius"

    Båt nummer sju i Rem-flåten Rem Offshore har kjøpt det seks år gamle offshorefartøyet Lewek Aquarius. - Ja, det stemmer, seier dagleg leiar Fredrik Remøy. Han opplyser at Herøy-selskapet har fått ein treårig...
Top