Search results

  1. H

    M/s "Torvastad" [1949]

    "Torvastad" av 1949 er jo kommet tilbake til Haugesund. Vet noen hvor den ligger henne?
Top