Search results

  1. Ola Johannesen

    Snelandias ruter:

    Fra 1. januar 2016 startet en ny anbudsperiode i Finnmark. Boreal vant anbudet og Snelandia ble det nye navnet på samferdselsatsingen. Da det hele startet på nyåret 2016 hadde alle hurtigbåtrutene fått express-navn, idag seiler følger fartøy i følgende express. MS Ingøy (Fartøy ved oppstart...
  2. Ola Johannesen

    "Ivan Shankov" og hennes søsterskip

    I perioden 18.12.1996 til 29. august 1997 ble disse seks trålerne levert til Murmansk i Russland fra PS Werften Gmbh i Tyskland: 18.12.1996 - "Ivan Shankov" - IMO 9137454 - UHJQ - Solgt til Hvalba på Færøyene i 2012, nytt navn "Sjagaklettur". Ved kai i Tromsø (200) Foto: Jon Ballovarre (via...
Top