Search results

  1. G

    Anbud ferjesamband Tysfjorden

    Statens vegvesen har lagt ut anbud for sambandene Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget. Anbudet har tidsperiode 01.12.2022 – 30.11.2032, med opsjon inntil 18 måneder. Det legges opp til 90 % nullenergibærere, i praksis EL/Hydrogen Krav til fartøystørrelse Bognes-Skarberget 2 stk fartøy med...
Top