Search results

  1. E

    Fjord 1, Bygg nr. 33, 34 & 35 ved Sefine Shipyard, MM 82 FE EL "Hillefjord/Florøy/Sildafjord"

    I Sunnmørsposten sin sak om 2017-resultatet til Fjord1 står det blant annet følgende: "– Vi har til saman 24 ferjer som skal byggjast og settast i drift innan 2020. To blei nyleg levert, medan sju ikkje er kontrahert enno, seier Neteland. Desse bestillingane skal etter planen leggjast inn i...
Top