Search results

  1. O

    "Bastø I" (1978), "Bastø II" (1979), "Vestfold" 1991 - frihøyde/akseltrykk

    Sitter noen på info om hva de tre ferjene nevnt i tittelen var merket med for frihøyde og akseltrykk? Har motstridende info på Bastø I og II - en kilde hevder 4.5 m frihøyde, 15 tonn aksellast (må i så fall ha vært første nnenlandsferje med 15 t, 13 t var vel standard på denne tida?), en hevder...
  2. O

    Ferjerokeringer fra nyttår, "arbeidsledige" ferjer

    Det er jo et stort antall samband som har skifta drivere fra nyttår, og en del ferjer som har blitt omrokert/arbeidsledige... På Flakk - Rørvik har jo FosenNamsos på nytt tatt over, her gikk Tresfjord, Korsfjord og Glutra for Fjord1, Glutra er vel inntil videre overført til Hareid - Sulesund...
Top