AKOFS Offshore tar over Brønnintervensjon for Equinor

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Equinor awards AKOFS Offshore Letter of Intent

16 May 2018 - AKOFS Offshore, a company owned by Akastor ASA, has entered into a Letter of Intent with Equinor for provision of year round light well intervention services (LWI) on the Norwegian continental shelf. Pursuant to the Letter of Intent, the contract period is for five years, with an option period of three years. Contract award is subject to partner approval and final agreement on terms and conditions.

The contract value for the initial five-year period is approximately USD 370 million. The work is scheduled to commence first half of 2020 and will be performed from the AKOFS Seafarer well intervention vessel which is owned and operated by AKOFS Offshore. The vessel and its intervention system will undergo necessary modifications and upgrades as part of preparations for the contract.

"This is an important milestone for the company as we increase our operating envelope to include the Norwegian continental shelf. Equinor is a key operator of subsea wells and has been pioneering the use of subsea intervention technology. Building on experience from Norway and international operations including Brazil, AKOFS Offshore together with our partners DeepWell and WellTec, acting as subcontractors, are proud of the confidence shown by Equinor", comments Geir Sjøberg, CEO of AKOFS Offshore.

AKOFS will establish a joint operations support office with its partners in the Stavanger region in connection with the contract.

Kilde: AKOFS Offshore
 

Refvik

Administrator
Staff member
#2
Dette er dårligt nytt for Island Offshore som har hatt "Island Wellserver" og "Island Frontier" på denne kontrakta sidan 2006...
 

Refvik

Administrator
Staff member
#3
Kan sjå ut til at Island Offshore får fortsette med "Island Wellserver" med sesongarbeid med Equinor på LWI tjenster...
 
#4
Avtalen med AKOFS Offshore gjort endelig
Akofs Seafarer er tildelt kontrakt for å drive lett brønnintervensjon for alle Equinor-opererte lisenser i perioden 2020 til 2025.
Equinor er operatør for om lag 560 undervannsbrønner i drift på norsk sokkel. Brønnene krever vedlikehold, reparasjoner og nye produksjonstiltak.
Kontrakten for kabeloperasjoner på Equinors undervannsbrønner har en varighet på fem år, og inkluderer én opsjon tre år. Anslått verdi for de fem årene er i underkant av 3 milliarder kroner. Blant tjenestene som er inkludert i avtalen er kjøring av brønnkontrollpakke, kabeltjenester, fjernstyrt undervannsfartøy, noen loggetjenester og bruk av brønntraktor.
Akofs Seafarer er 156 meter lang, og er med det en betydelig større innretning en det som er brukt for lett brønnintervensjon for Equinor tidligere.
– De siste årene har vi drevet med lett brønnintervensjonsaktiviteter i de delene av året som har best vær. Vi ønsker nå å drive med helårsintervensjoner, med en innretning som fungerer på linje med de mobile riggene når det gjelder venting på vær. Dette er en robust innretning som vil kunne operere store deler av året, sier Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn.
Avtalen er en videreføring av intensjonsavtalen som ble inngått med mellom Equinor og Akofs Offshore 16. mai.
 

Refvik

Administrator
Staff member
#7
Myklebust skal oppgradere AKOFS Seafarer

Myklebust Verft har inngått kontrakt med AKOFS Offshore om ei større oppgradering av brønnintervensjonsfartøyet AKOFS Seafarer. Etter planen skal fartøyet kome til verftet i mai og størstedelen av arbeidet frå verftet si side skal vere utført innan oktober 2019.

- D
ette er ein gledens og historisk dag for alle våre tilsette, seier dagleg leiar i Myklebust Verft, Inge-Jonny Hide. Kontrakten er det største ombyggingsoppdraget verftet har vunne nokon sinne og er også det første, store prosjektet som verftet får inn i ordreboka etter at Myklebust og Kleven skilde lag.

- Oppdraget vil ha stor sysselsettingseffekt både for eigen arbeidsstokk og for ei rekkje underleverandørar. Vi kjenner AKOFS Offshore frå eit større oppdrag som vi leverte for tre år sidan. Den gong gjaldt det eit liknande fartøy, AKER Wayfarer. At dei no vel å kome tilbake til oss er ei solid tilbakemelding til alle våre tilsette og våre samarbeidspartnarar som jobbar her. - Straks bakarane har klar kakene blir det kontraktsfeiring på verftet, lovar verftsleiaren.

Det var i juni 2018 meldinga kom om at AKOFS Offshore hadde vunne ei fem år lang kontrakt med Equinor der AKOFS Seafarer skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på den norske kontinentalsokkelen. Fartøyet skal vere klart til operasjon i løpet av første kvartal 2020.

For tre år sidan gjennomførte AKOFS ei større ombygging av "AKER Wayfarer" hos Myklebust Verft

Foto: via Myklebust Verft
 

Refvik

Administrator
Staff member
#8
Marin Teknikk med stor ombyggingskontrakt

Marin Teknikk AS har inngått en stor og viktig engineeringskontrakt med Myklebust Verft. Kontrakten gjelder en vesentlig ombygging av kjempeskipet «AKOFS Seafarer», den største ombyggingen som verftet har gjennomført.

Marin Teknikk skal stå for engineeringsarbeidet i forbindelse med ombyggingen som forventes stå ferdig i løpet av oktober 2019. Dette vil være et krevende arbeid der ombyggingen skal tilfredsstille NORSOK regelverket.

- Vi er svært glad for å dra denne kontrakten i land, sier Salgsdirektør Richard K. Gjerde. I et utfordrende marked er kontrakten viktig både for oss som selskap og for våre ansatte. Kontrakten vil medføre en vesentlig arbeidsmengde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som partner i denne ombyggingskontrakten.

- Marin Teknikk har gjennom mange år vist at vi har den kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig i en slik type ombygging. Vi har også designet flere nybygg tilpasset til denne typen intervensjons-operasjoner. Bedriften har mange dyktige ansatte som vil sørge for å gjennomføre dette prosjektet på en god måte.

Etter gjennomført ombygging skal «AKOFS Seafarer» inn på en fem år lang kontrakt med Equinor, der skipet skal utføre lette brønnintervensjonsoppdrag på norsk sokkel.
 
Top