Boreal Sjø, Bygg nr. 2019-0677 og 2019-0678 ved Holland Shipyard BV, 35 og 10 PBE ferger 2x"TBN"

Peter

Member
Sambandene Kvellandstrand-Launes (Hidra) og Abelnes-Andabeløy er lyst ut for perioden 01.09.2021-31.08.2031
Tilbudsfrist 12.11.2019
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fergedrift i Vest-Agder
Boreal var lavest: overtar driften av to Agder-ferger fra Norled

Vegvesenet har på vegne av Vest-Agder fykeskommune lyst ut driften av to fylkesveiferjesamband som ligger temmelig nær hverandre sør for Flekkefjord:
 • Abelnes-Andabeløy (fylkesvei 919)
 • Launes-Kvellandstrand (fylkesvei 469)
Norled har driften av strekningene i dag.

Fire rederier hadde levert tilbud da fristen gikk ut:

RederiTilbudssum i kr. eks. mva.
Boreal Sjø599.067.000
Fjord1605.854.778
Norled612.481.000
Torghatten Trafikkselskap614.483.000

Boreal Sjø ble tildelt kontrakten 6. desember, men det er en karenstid på ti dager før kontrakten formelt signeres.

Løyvet for fergedriften blir tildelt for en periode på ti år regnet fra 1. september 2021.

Oppdragsgiveren har rett til å utøve opsjon på utvidet kontrakts- og driftsperiode med inntil 24 måneder basert på de samme vilkårene som kontrakten angir. Opsjonen kan utøves for en eller flere perioder begrenset oppad til 24 måneder.

Kilde: Veier24
 

Refvik

Administrator
Staff member
Norled har vel brukt "Hidrasund" i Andabeløysambandet og "Hidraferja" Hidrasambandet - vil Boreal overta desse to ferjene, eller vil dei sette inn annet materiell?
 

Peter

Member
Last edited:

Anonymus

Member
Boreal har signert kontrakt om bygging av to nye elektriske fergerDe to fergene skal bygges ved Holland Shipyards Group i Nederland, og settes i drift i sambandene Abelnes–Andabeløy og Launes–Kvellandstrand i Agder fylke.

– Dette blir revolusjonerende for de to sambandene, som nå skal driftes med en strømandel på minimum 85 prosent, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Wartsila Ship Design har designet de to plug-in hybridfergene.

Boreal signerte kontrakt med Agder fylkeskommune om driften av de to fergesambandene i desember i fjor. Kontrakten har oppstart 1. september 2021 og en varighet på ti år med to års opsjon.

Fakta om fergene:

Ferge 1:
 • Samband: Launes–Kvellandstrand
 • Lengde: 49,8 meter
 • Bredde: 14,7 meter
 • Passasjerer: 149
 • Kapasitet: 35 personbilenheter ev. 3 vogntogenheter
Ferge 2:
 • Samband: Abelnes–Andabeløy
 • Lengde: 29,8 meter
 • Bredde: 10,2 meter
 • Passasjerer: 99
 • Kapasitet: 10 personbilenheter ev. 1 vogntogenhet
Boreal bygger nye el-ferger
 

Refvik

Administrator
Staff member
Desse to blir bygg nr. 2019-0677 og 2019-0678 ved Holland Shipyard BV for levering Juli 2021
 
Top