Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement - Verdens første nullutslipps lasteskip

Refvik

Administrator
Staff member
Verdens første nullutslipps lasteskip

Verdens aller første utslippsfrie lasteskip blir nå en realitet på norske-kysten. To vareeiere – Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement - har funnet sammen. De tilbyr nå en langsiktig transportkontrakt. Samtidig utfordrer de rederier og etter hvert verft til å bli med. Men de stiller ett absolutt krav: Skipet skal være utslippsfritt.

Statsråd Sveinung Rotevatn vil fredag 3. juli markere at «point of no return» er passert. Norge skal enda en gang bli først i verden. Vi var først i verden med nullutslipps, helelektriske ferger. Dette nye skipet blir ikke helelektrisk. Til det er seilingsavstanden for lang. Men det blir utslippsfritt.

Mer konkret om hva, når og hvordan dette skal realiseres blir presentert:
 • Fredag 3. juli
 • Kambo, Moss (Felleskjøpet Agri, Møllebakken 50)
 • Utendørs arrangement.
 • Smittevernregler overholdes
 • Registrering fra kl. 10.00
 • Pressebrief kl. 10.30 – 12.00
 • Enkel bevertning
 • Rikelig tid til en-til-en intervjuer
Regjeringen har gjennom Handlingsplan for grønn skipsfart satt klare mål om utslippsreduksjon. For få uker siden ble nye tiltak for å øke aktiviteten i norsk maritim næring og for å forsterke utviklingen mot grønnere skipsfart presentert.

For å få dette til må flåten av de til dels gamle lasteskipene som opererer langs kysten vår erstattes av nye, effektive og miljøvennlige skip. Starten går nå.

Det tette samarbeidet mellom norske myndigheter, Grønt Skipsfartsprogram (DNV GL) og et bredt spekter av ulike aktører i norsk maritim næring skaper resultater.

Først i verden. Igjen. Nå med et utslippsfritt lastefartøy.

Vard 01.png
Vard 02.png

Begge illustrasjoner: Vard Ship Design
 

Refvik

Administrator
Staff member
ZeroCoaster
ZeroCoaster.jpg
Illustrasjon: Vard
 

Attachments

 • Vard Engineering og Trosvik Maritime inn i grønn skipsfart.pdf
  252.9 KB · Views: 31

Refvik

Administrator
Staff member
ZeroCoaster
20-2190-zero-coaster_eco_green_-final-render.jpg

Illustrasjon: Vard
 

Refvik

Administrator
Staff member
Gard Shipping sitt forslag som er på Shortlista for bygging av Hydrogendrevet bulkbåt for Felleskjøpet Agri og Heidelberg Cement
Gard Shipping.jpg
Illustrasjon: Delta Marin
 

Håkon Lunde

Active Member
I alt 16 rederier og 11 drivstoff leverandører konkurrerer
Lista over de 16 rederiene og 11 drivstoff leverandørene som nå gjenstår i konkurransen om å kunne levere og drifte verdens første nullutslipps bulkskip er nå tilgjengelig.

– Ja, vi har et problem, men det er et luksusproblem, bekrefter Eivind Dale, i GSP som ivaretar fremdriften i det Felleskjøpet / HeidelbergCement eide prosjektet.

Innen utgangen av februar skal de to prosjekteierne beslutte hvem som blir valgt for å delta videre. Ett rederi og en drivstoff leverandør.

De 16 rederiene / shipping companies
AquaShip AS
Arriva Shipping AS
Buksér og Berging AS
CMB Group
Gard Shipping AS
Grieg Edge
Hagland Shipping – Wilhelmsen – Østensjø
Intership Navigation Co. Ltd.
MINSHIP GmbH
Navigare Logistics AS
NTS Management – FosenNamsos Sjø – Torghatten ASA
Thor Dahl Shipping AS
Egil Ulvans Rederi
VEGA Reederei GmbH
Vertom Group
Wagenborg Shipping

De 11 drivstoff leverandørene / fuel suppliers

BKK – Equinor – Air Liquide
CCB Energy Sales
Everfuel – Green H2 Norway
Gasnor – Sogn og Fjordane Energi – INC gruppen
GreenH AS
H2 Shipping AS
Hy2gen AG
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Sunnhordaland Kraftlag – Liquiline – Green Hydrogen Systems
Statkraft – Skagerak Energi
Yara
 
Top