Ferjesambanda Eidsdal–Linge, Stranda–Liabygda, Hundeidvik–Festøy og Sæbø-Leknes-Trandal-Strandal lyst ut på anbud

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Her kjem det miljøferjer

Ferjesambanda Stranda – Liabygda og Eidsdal - Linge vert lyste ut på anbod. Elektrifisering er ein del av pakken.

Enova bidreg med inntil 30 millionar kroner når Møre og Romsdal fylkeskommune held fram med elektrifisering av ferjesambanda.

– Ny teknologi i neste generasjons ferjer kan kutte store utslepp. Ferjesamband egnar seg godt til elektrifisering, og vi ser at ferjeprosjekta også driv utviklinga framover i maritim sektor generelt, seier marknadsdirektør Øyvind Leistad i Enova, i ei pressemelding.

Strenge miljøkrav
Støtten frå Enova går til infrastruktur for å lade ferjene ved kai. Støtta gjer at fylkeskommunen kan stille strengare miljøkrav mellom anna når ferjesambanda Stranda – Liabygda og Eidsdal Linge.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)
 

Refvik

Administrator
Staff member
#2
Fylkesvegferjene på indre Sunnmøre er ute på anbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no ute anbodskonkurranse for dei fire fylkesvegferjesambanda Eidsdal–Linge, Stranda–Liabygda, Hundeidvik–Festøy og Sæbø-Leknes-Trandal-Strandal på indre Sunnmøre.

Dagens kontrakt går ut i 31. desember 2019, og ny kontrakt vil gjelde frå 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2033.

Investeringar på land
Møre og Romsdal fylkeskommune skal ruste opp kaianlegga knytt til Eidsdal-Linge slik at dei kan bli trafikkert av større ferjer. Kaianlegga er i dag små og har avgrensa levetid. Nye kaianlegg skal vere klar til å ta i mot større ferjer frå og med 2024

Betre tilbod på Eidsdalen-Linge
Kapasiteten i ferjetilbodet knytt til at Eidsdal-Linge blir styrka i sommarsesongen. Det er krav om at det skal bli satt inn heilt nye og større ferjer på sambanda Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda, frå og med 2024. Frå dette tidspunktet er kaiene i sambandet Eidsdal-Linge bygd om til å kunne ta imot større ferjer.

Pressa økonomi krev gode løysingar
Møre og Romsdal fylkeskommune har ein svært pressa økonomi i åra framover. –Det er derfor svært viktig at det er god konkurranse om kontraktane framover dersom fylkeskommunen skal kunne realisere gode løysingar innan ferjedrifta, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Frist for innlevering av tilbod er sett til 24. september 2018 kl. 12.00.
 

Refvik

Administrator
Staff member
#3
Indre Sunnmøre 2020-2033

Møre og Romsdal Fylkeskommune har i dag innstilt Fjord1 ASA som vinnar av fire fylkesvegferjesamband i Indre Sunnmøre.

Karensperioden er 10 dagar og forventa signering kort tid etter 19.november 2018.

Kontraktsperioden er frå 01.01.2020 til 31.12.2033.
 

Refvik

Administrator
Staff member
#4
Fjord1 er tildelt indre Sunnmøre

Full innertier for Fjord1 på indre Sunnmøre-anbodet.

Fredag vart Fjord1 tildelt kontrakta på indre Sunnmøre av Møre og Romsdal fylkeskommune. Anbodet omfattar drift på ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Sæbø-Leknes og Hundeidvika-Festøya. Anbodet er tildelt ein periode på 14 år, og gjeld frå 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2033.

Reduksjon av utslepp
Ved innlevering av anbodet var det sett krav til to tilbod; det eine tilbodet innebar elektrisk drift på sambanda Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda frå og med 2024. Alternativ B (som ikkje blei valt) var eit reint dieselalternativ.

Kontrakta som Fjord1 no er tildelt, inneber ein omfattande reduksjon av CO2-utslepp og bruk av fossilt drivstoff for dei to ferjesambanda Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda når nye fartøy skal settast inn. CO2-utsleppa for desse sambanda blir redusert med om lag 90 %.

Det har vore god konkurranse om oppdraget, og vi er svært glad for å redusere miljøutsleppa frå fylkesvegferjene som ligg tett inn på verdsarvområdet, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i ei pressemelding frå fylkeskommunen Møre og Romsdal.

- Fantastisk nyheit
Regionleiar i Fjord1, Odd Reidar Ormåsen er svært glad for tildelinga.

- Eg har nesten ikkje ord for å beskrive kor gledeleg dette er. Kontrakta er kjempeviktig for Fjord1 og vil ved signering ytterlegare forsterke Fjord1 sitt solide fotfeste på vestlandet. Anbodsarbeidet har vore veldig komplekst og tidkrevande, men igjen ser vi at Fjord1-organisasjonen leverer resultat innanfor det viktige anbodsarbeidet. Eg må trekke fram prosjektgruppa og det flotte samarbeidet vi har mellom sjø og land i samband med anbodsprosessen. Det har vore eit suverent engasjement. Kontrakten er blant Fjord1 si største og varigheten er heile 14 år. Vi er også svært tilfreds med at oppdragsgjevar valgte det elektriske alternativet til tross for at dette naturligvis var noko dyrare. Vi gler oss til å ta fatt på oppdraget, seier Ormåsen.

Kilde: Fjord 1
 
Top