Forsvarsmateriel, Bygg nr. 910, 911 & 912 ved Vard Langsten, Jan Mayen klasse Kystvakt "Jan Mayen", "Bjørnøya" & "Hopen"

Refvik

Administrator
Staff member
– I september 2016 offentleggjorde regjeringa at det skulle byggjast tre nye skip til Kystvakta som erstatning for dei tre skipa i Nordkapp-klassen. No har vi sett på tilbodet frå dei tre verfta som ønska å byggja skipa, og vi har valt å forhandla vidare med Vard Group AS Langsten, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Dei to andre verfta som ønskte å byggja skipa var Westcon Yards AS og Kleven Verft AS. Alle dei tre verfta held til på Vestlandet.

I fall det ikkje blir ein avtale med Vard Group AS Langsten, vil eit av dei to andre verfta bli kalla inn igjen til forhandlingar. Tidsplanen som er sett for bygging av dei tre skipa er følgd, og planen seier at Stortinget skal få saka til endeleg godkjenning i 2018. Det fyrste fartøyet skal leverast i 2022.

Les mere på sidene til Maritimt Magasin
 
  • Like
Reactions: JCE

Refvik

Administrator
Staff member
VARD INVITED TO NEGOTIATE FOR THREE COAST GUARD VESSELS FOR NORWAY

Singapore, 13 October 2017 – Vard Holdings Limited (“VARD”), one of the major global designers and shipbuilders of specialized vessels, is pleased to announce that it has been invited to continue negotiations for the construction of three vessels for the Norwegian Coast Guard.

The Norwegian Government had originally announced plans for the construction of three new Coast Guard vessels in September 2016. Following review of offers from three competing yards, Vard Langsten has now been selected to continue negotiations.

If the negotiations are successful, according to the Government’s timetable, the project shall be tabled for approval by the Norwegian Parliament in 2018. Delivery of the first vessel would be in 2022.

The above-mentioned project is not expected to have any material impact on the earnings per share or the net tangible assets per share of the Company for the current financial year. None of the Directors and the controlling shareholders of the Company have any interest, direct or indirect, in the project.
 

Refvik

Administrator
Staff member
– Ikke avgjort hvilket verft som skal bygge kystvaktskip

Det stemmer ikke at Vard Langsten er valgt til å bygge tre kystvaktskip, opplyser Forsvarsdepartementet til Sunnmørsposten.

Fredag formiddag meldte NTB at Vard-verftet i Tomrefjorden var valgt til å bygge de nye kystvaktskipene til Forsvaret.

Nyhetsbyrået viste til Forsvarets investeringsproposisjon, men Forsvarsdepartementet avviser at det er avgjort hvilket verft som skal bygge skipene med en prislapp på 6,8 milliarder kroner.

– Det er ikke tatt en beslutning om hvilket verft som skal bygge skipene, forteller spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til Sunnmørsposten.

Vil forhandle med Vard
Imidlertid er det bestemt at man ønsker å forhandle videre med Vard Langsten, men man trenger først Stortingets velsignelse til å gå videre. Også Kleven og rogalandskonsernet Westcon Group var med i finalerunden.

Frisch opplyser at departementet vil komme med mer informasjon ved 12-tida fredag.

Les meir på sidene til Summørsposten
 

Refvik

Administrator
Staff member
Sunnmørsposten har oppdatert artikkelen:

I sommer blir det trolig avgjort hvilket verft som får bygge nye kystvaktskip

Om Stortinget gir grønt lys, kan Vard Langsten trolig signere kontrakten for bygging av tre kystvaktskip i sommer. Verdien på kontrakten er svimlende 6,8 milliarder kroner.

Les meir på sidene til Summørsposten
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kystvakta:
Bygging av KV-fartøy i Noreg sikrar nasjonal beredskap
Pressemelding | Dato: 06.04.2018

Noreg får tre helikopterbærande kystvaktfartøy. Fartøya skal byggjast ved eit norsk verft for å sikra nasjonal beredskap og sikker forsyning innanfor det maritime området. Ein stor del av leveransane til det norske verftet sine underleverandørar er òg norske. Prosjektramma er om lag 6,8 milliardar kroner.

Dei tre fartøya Noreg har i dag, har vore i bruk sida 1980-talet. Regjeringa har framskynda kjøp av dei tre nye fartøya sånn at det fyrste fartøyet er planlagd levert allereie i 2022.

Anskaffinga er definert inn under EØS-avtalen sin artikkel 123, bokstav b (nasjonale sikringsomsyn). Artikkelen gjer Noreg lov til å rette førespurnaden til nasjonale verft, sånn at kompetanse og kapasitet til å byggja, utrusta og vedlikehald vert i landet.

– Anskaffinga av tre isforsterka, helikopterbærande kystvaktfartøy sikrar ein vidareføring av Forsvaret sin evne til å løyse oppgåvene i nordområda. Fartøya er dimensjonert for å løyse oppgåver i fredstid, men dei vert og utrusta for å ivareta suverenitetshevding, eigensikring og myndigheitsutøving, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er Vard Langstein AS som er valt ut til sluttforhandlingar, men ein kontrakt krev Stortinget sin godkjenning. Dersom Stortinget godkjenn investeringa, vert kontrakta signert etter kort tid.

Fartøya vert bygd i tråd med dei strengaste klassekrava for miljø. Både gass, hybrid og hel-elektrisk er vurdert som framdriftsløysing, men grunna fartøyets si oppgåve og operasjonsmønster vert eit diesel-elektrisk system valt. Fartøya byggast med moglegheit til å sette inn batteripakke for hybriddrift seinare.

Fartøya skal samvirke med og støtte sivile myndigheter og militære avdelingar.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Stortinget godkjente å bruke 6,8 mrd. på kystvaktskip:

Vard et steg nærmere kjempeavtale

Det siste som gjenstår før en kontrakt kan underskrives, er at verftet kommer til enighet med Forsvarsmateriell i de pågående sluttforhandlingene. Flaggkommandør Thomas T. Wedervang som er sjef for maritime kapasiteter, er ordknapp om hvor langt unna partene er.

– Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å få en god og balansert avtale, opplyser han til Sunnmørsposten.

Kritisk opposisjon
Stortingsvedtaket, som gikk gjennom tirsdag denne uka, gir grønt lyst for å investere opptil 6,8 milliarder kroner i nye kystvaktskip til Forsvaret.
Men vedtaket kom ikke gjennom uten kritiske merknader fra opposisjonen. Byggingen av skipene ble framskyndet blant annet med henvisning til at kjempeordren kan sikre norske industriarbeidsplasser.

Martin Kolberg (Ap) var ikke fornøyd med at norske leverandører «går glipp» av en kontrakt på kommandosystemet som har ansvaret for helikopterkontroll på skipene.

– Her hadde regjeringen alle muligheter til å velge norsk, da hele anskaffelsen av nye kystvaktskip skjer med henvisning til unntaksbestemmelsene av nasjonale sikkerhetshensyn. Likevel går altså kontrakten til utenlandske aktører, sa Kolberg under debatten.

Les meir på sidene til Sunnmørsposten (Krever innlogging)
 

Refvik

Administrator
Staff member
VARD SECURES CONTRACT FOR THREE COAST GUARD VESSELS FOR THE NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY

Singapore, 25 June 2018 – Vard Holdings Limited (“VARD” or the “Company”), one of the major global designers and shipbuilders of specialized vessels, is pleased to announce that it has secured a new contract for the construction of three coast guard vessels for the Norwegian Defence Materiel Agency (“NDMA”) in Norway. The value of the contract exceeds NOK 5 billion.

The Norwegian Government had originally announced plans for the construction of three new coast guard vessels in September 2016. Following review of offers from three competing yards, Vard Langsten was selected to continue negotiations in October 2017. The investments were approved by the Norwegian Parliament in the beginning of June 2018, and the final negotiations have been completed and finalized in the following weeks.

The purpose of the new series of vessels is to replace the Nordkapp-class coast guard vessels. The new tailor-made vessels are developed for worldwide operations in all weather and sea conditions, both inshore and offshore. Specially designed to withstand operations in demanding arctic areas, the new coast guard vessels will have ice-strengthened hull and ice-class notation, and will be built according to the latest requirements for such specialized vessels. With a length of 136 meters and a beam of 22 meters, the vessels feature strong ocean-going capacities for long-distance transits, search-and-rescue operations, surveillance, and oil recovery.

VARD has based its offer on the reference design developed by LMG Marin on behalf of NDMA. VARD has, in cooperation with LMG Marin further developed the concept design in order to ensure that all requirements and needs demanded by NDMA are solved with a high focus on sustainability, life cycle cost and reliability.

Mr. Roy Reite, CEO and Executive Director of VARD, commented: “Our longstanding experience in the design and shipbuilding of highly specialized vessels has been of vital importance in the competition and development of this project. Our strength lies in recognizing and understanding the customer’s and the market’s needs, and introducing innovative solutions based on the vessel’s objective, services, operative window and geographical scope. We have worked hard to achieve this contract and are excited to be awarded.”

Ms. Mette Sørfonden, Director General of NDMA, commented: “Due to national security interests, the Norwegian Government decided that the competition should be restricted to Norwegian yards only. Vard Group with its Vard Langsten yard was the provider that overall satisfied the defined requirements for solution and the Navy and the Coast Guard’s needs in the best manner.”
Mr. Roy Reite, added: “It is a pleasure to cooperate with NDMA’s team again. We have previously built several unique and state-of-the-art vessels together, and we look forward to building the Norwegian Coast Guard’s new flagships.”

Deliveries of the three vessels are scheduled from Vard Langsten in Norway in 1Q 2022, 1Q 2023 and 1Q 2024 respectively. The hulls will be built at Vard Tulcea in Romania.

Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) / Forsvarsmateriell (FMA) is an agency directly subordinate to the Royal Norwegian Ministry of Defence. The main task is to continuously develop and modernize the Norwegian Armed forces.

The effectiveness of the contract is subject to certain conditions being lifted.

The contract has been entered into in the ordinary course of business of the Company. It is not expected to have any material impact on the earnings per share or the net tangible assets per share of the Company for the current financial year. None of the Directors or the controlling shareholders of the Company have any interest, direct or indirect, in the above contract.

Overall length: Approx. 136 m | Breadth: Approx. 22 m

Coast Guard Vessels
Kystvakt.jpg

Illustrasjon: Vard/LMG Marin
 

Refvik

Administrator
Staff member
Vard skal bygge nye kystvaktfartøy

25. juni ble verftet Vard Langsten tildelt kontrakten om bygging av tre nye helikopterbærende kystvaktfartøyer med isforsterkede egenskaper.

– Forsvarets viktigste bidrag til nordområdepolitikken er suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nord.

Disse nye fartøyene skal erstatte de tre helikopterbærende.kystvaktfartøyene i Nordkapp-klassen som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Regjeringen har gjort viktige grep for å forbedre forsvarsevnen. Ett av dem er å forsere leveranser av kystvaktfartøyene slik det første fartøyet kan leveres allerede i 2022. Regjeringen har dessuten sørget for at fartøyene skal bygges ved et norsk verft for å sikre nasjonal beredskap og sikker forsyning innenfor det maritime området. Og ikke minst sikrer regjeringen arbeidsplasser for norsk verftsindustri, sier forsvarsministeren.

Kontraktsverdien med verftet er på cirka 5,2 milliarder kroner, mens total kostnadsramme for prosjektet er 6, 8 milliarder kroner. Totalrammen skal, i tillegg til verftskontrakten, blant annet dekke andre anskaffelser, prosjektets driftskostnader og usikkerhetsavsetning.

Forsvarsmateriell, etaten med ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell, signerte på vegne av Forsvarsdepartementet kontrakten på tre nye kystvaktfartøyer.

– Av hensyn til Forsvarets behov innenfor forsyningssikkerhet og beredskap, ble det bestemt at kun norske verft skulle delta i konkurransen. Vard var tilbyderen som samlet sett best tilfredsstilte konkurransegrunnlagets krav og Forsvarets behov, sier Mette Sørfonden, direktør Forsvarsmateriell.

Kystvakten er statens primære myndighetsutøver til havs og ivaretar den maritime sikkerheten sammen med øvrige etater med ansvar i det maritime domenet.Kystvakten består i dag av en flåte på 13 fartøyer, hvorav fire helikopterbærende, som opererer i hele Norges maritime interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene bidrar daglig med bl.a. suverenitetshevdelse, søk og redning, ressursforvaltning og oljevern.

De tre helikopterbærende kystvaktfartøyene i Nordkapp-klassen ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet og vil nå sin tekniske levealder om få år. Teknologivalg på de nye kystvaktfartøyene vektlegger miljøorientert løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater. Fartøyene bygges etter de strengeste DNV GL krav for miljø- og utslippskrav, inkludert fremtidige utslippskrav som er varslet innført.

– Fartøyene planlegges levert til Forsvaret i perioden 2022 til og med 2024. Vard gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med fem skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget KV Svalbard og Etterretningstjenestens nye skip Marjata. Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra Vard og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen, avslutter forsvarsministeren.

Kilde: Forsvaret
 

Refvik

Administrator
Staff member
Jan Mayen klassen så da blir kanskje namnet på den første W310 "Jan Mayen"?
VARD - Coast Guard Vessel - Photo VARD-LMG Marin-Nordwest3D.jpg
Illustrasjon: LMG Marin
 

Refvik

Administrator
Staff member
Skroget til den første av desse tre, altså bygg nr. 910 "Jan Mayen" kommer til verftet i Tomrefjorden i slutten av August visstnok
 
Top