Hav Line, Bygg nr. 409 ved Astilleros Balenciaga, Slaktebåt "Norwegian Gannet"

Refvik

Administrator
Staff member
Seier nei til denne slaktebåten

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått søknaden om at slaktebåten «Norwegian Gannet» skal få levera produksjonsfisk i Danmark.

NPK: Det er kvalitetsforskrifta til Mattilsynet som stoppar slaktebåten. Forskrifta slår fast at ingen produksjonsfisk, det vil seie tredje sortering og fisk med synlege skavankar, skal sendast ut av landet, skriv Fiskeribladet.

Saka har vore gjennom fleire forvaltingsorgan før Nærings- og fiskeridepartementet no har sagt nei. Departementet vil ikkje gi dispensasjon frå forskrifta.
Selskapet Hav Line Gruppen har klaga inn avgjerda.

– Den er overmoden for revisjon, seier administrerande direktør Carl-Erik Arnesen i selskapet med hovudkontor i Bergen til avisa.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)
 
Top