Havila Kystruten, Bygg nr. 1710 & 1711 ved Barreras og bygg nr. 1093 & 1094 ved Tersan Shipyard, Havyard 923 "Havila Polaris/Pollux/Capella/Castor"

Refvik

Administrator
Staff member
Utdrag fra artikkel i link i forrige post:

Dette vert det no ikkje noko av etter det spanske marerittet for Havila Kystruten.

- Vi ser etter erstatningsskip.

- Desse skipa kan verte leigde inn for nokre månader og heilt opp i eitt år, alt etter kva som vert løysinga, seier PerSævik.

Han vil ikkje opplyse kva for verft som er kontakta, men NETT NO kjenner til at det har vore kontakt mellom Havila Kystruten og det spanske verftet Metalships, som også ligg i Vigo.

I tillegg har det vore kontakt med tyrkiske Tersan, som byggjer dei to andre skipa for Havila Kystruten.

Truleg er det Fosen Yards som er mest aktuelt om det vert bestemt å gjere ferdig skipa i Norge, men også Kleven Verft kan vere eit alternativ, eventuelt i samarbeid med Fosen.

Begge dei norske verfta har erfaring med denne typen skip, men ved Kleven ventar ein no på ei avklaring av eigarskapen av verftet.

Sævik seier at i verste fall kan det verte aktuelt å starte arbeidet på nytt med dei to Barreras-skipa.

- Ja, det er eit alternativ
 
Top