Havyard Ship Technology skifter namn til New Havyard Ship Technology

Refvik

Administrator
Staff member
Oppdatering av finansiell situasjon

Det vises til børsmelding av 3. desember 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST), herunder inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

HST har nå oppnådd enighet med redere, GIEK, involverte banker og garantister, som også sikrer ferdigstillelse og levering av øvrig ordrebok på i alt 6 skip (fase 2-prosjekter), hvorav 5 skrog er under bygging ved Cemre i Tyrkia.

Kontraktene overføres fra HST til New Havyard Ship Technology AS (NHST) (et heleid datterselskap av HST) og skipene vil bli ferdigstilt av NHST. Levering av siste skip i denne porteføljen er planlagt medio 2021.

Som følge av de avtaler som er inngått for disse 6 skipene, har Havyard Group ASA klart å finne tilfredsstillende løsninger for samtlige skip som var bestilt ved HST, og dette produksjonsprogrammet er således fullfinansiert. For NHST påregnes det et positivt resultat som følge av gjennomføring av disse kontraktene.

Verftsvirksomheten i Havyard Group ASA blir videreført i NHST, og gruppens videre satsning innen skipsbygging vil bli videreført av dette selskapet.
 

Refvik

Administrator
Staff member
 

Refvik

Administrator
Staff member
Covid-19 - midlertidig nedstenging av verfts aktiviteter

Det vises til pressemelding fra New Havyard Ship Technology AS av 30. september 2020, vedrørende midlertidig stopp i aktiviteten ved verftet som følge av fire påviste smittetilfeller av Covid-19.

Etter nedstengingen har verftet jobbet tett sammen med lokale helsemyndigheter for å avklare omfanget av smittespredningen, hvor ca. 200 personer har blitt testet hittil.

Per i dag har 17 personer tilknyttet verftet fått påvist smitte.

For å hindre videre spredning og for å få kontroll over situasjonen, har Hyllestad kommune med hjemmel i smittevernloven i dag vedtatt å holde virksomheten nedstengt frem til 10. oktober 2020. Slikt vedtak vil kunne forlenges.

For de skip som er under utrustning ved verftet er det påregnelig at nedstengingen vil kunne medføre forsinket levering. Eventuelle forsinkelser vil bero på omfanget av nedstengningen og hvilke tiltak som kan iverksettes for å innhente tapt produksjonstid.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Covid-19 - videre nedstenging av verfts aktiviteter

Det vises til børsmelding av 2. oktober 2020, vedrørende midlertidig nedstenging av verfts aktiviteten til datterselskapet New Havyard Ship Technology AS. Dette som følge av flere påviste smittetilfeller av Covid-19.

Etter nedstengingen har verftet jobbet tett sammen med lokale helsemyndigheter for å avklare omfanget av smittespredningen, hvor 495 personer har blitt testet.

Per i dag har 75 personer tilknyttet verftet fått påvist smitte.

For å hindre videre spredning og for å få kontroll over situasjonen, har Hyllestad kommune med hjemmel i smittevernloven i dag vedtatt å holde virksomheten videre nedstengt frem til 19. oktober 2020. Slikt vedtak vil kunne forlenges inntil det anses forsvarlig å gjenåpne produksjonen.

For de skip som er under utrustning ved verftet er det påregnelig at den utvidede nedstengingen vil medføre ytterligere forsinket levering, hvilket vil bero på omfanget av nedstengningen og hvilke tiltak som kan iverksettes for å innhente tapt produksjonstid.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Gjenåpning av verfts aktiviteter

Det vises til børsmeldinger av 2. og 8. oktober 2020, vedrørende midlertidig nedstenging av verfts aktiviteten til datterselskapet New Havyard Ship Technology AS ("NHST"). Dette som følge av flere påviste smittetilfeller av Covid-19.

Etter nedstengingen har verftet jobbet tett sammen med lokale helsemyndigheter for å avklare omfanget av smittespredningen, hvor 495 personer har blitt testet ved verftet. Per dags dato har 91 personer tilknyttet verftet fått påvist smitte, hvor siste smittetilfelle ble bekreftet 12. oktober 2020.

Med bakgrunn i stopp i nye smittetilfeller har NHST har i dag fått tillatelse til å gjenåpne verfts virksomheten fra og med 19. oktober 2020.

For de skip som er under utrustning ved verftet er det påregnelig at nedstengingen vil medføre forsinket levering, hvor NHST vil fortsette arbeidet med å kartlegge konsekvensene og hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å innhente tapt produksjonstid.
 
Top