Havyard Ship Technology skifter namn til New Havyard Ship Technology

Refvik

Administrator
Staff member
Oppdatering av finansiell situasjon

Det vises til børsmelding av 3. desember 2019 vedrørende den finansielle situasjonen hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST), herunder inngåelse av avtaler som sikrer ferdigstillelse og overlevering av de skip som allerede var og er under utrustning ved verftet.

HST har nå oppnådd enighet med redere, GIEK, involverte banker og garantister, som også sikrer ferdigstillelse og levering av øvrig ordrebok på i alt 6 skip (fase 2-prosjekter), hvorav 5 skrog er under bygging ved Cemre i Tyrkia.

Kontraktene overføres fra HST til New Havyard Ship Technology AS (NHST) (et heleid datterselskap av HST) og skipene vil bli ferdigstilt av NHST. Levering av siste skip i denne porteføljen er planlagt medio 2021.

Som følge av de avtaler som er inngått for disse 6 skipene, har Havyard Group ASA klart å finne tilfredsstillende løsninger for samtlige skip som var bestilt ved HST, og dette produksjonsprogrammet er således fullfinansiert. For NHST påregnes det et positivt resultat som følge av gjennomføring av disse kontraktene.

Verftsvirksomheten i Havyard Group ASA blir videreført i NHST, og gruppens videre satsning innen skipsbygging vil bli videreført av dette selskapet.
 
Top