Jarle Bergs Sønner AS, Bygg nr. 72 ved Larsnes Mek. Verksted, SK 3151 "Jarle Berg"

Refvik

Administrator
Staff member

Ny kontrakt på fiskefartøy


Larsnes Mek. Verksted AS har inngått kontrakt med Jarle Bergs Sønner AS på bygging av et nytt kystnotfartøy. Skipskompetanse AS leverer designet med betegnelsen SK-3151 og fartøyet får verftets bygg nummer 72.

For verftet gjør dette at vi er sikret full sysselsetting i ca 2 år til, og det vil bli et betydelig bidrag fra underleverandører på Sunnmøre.

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og spisses mot not- og snurrevadfiske.

Rederiet er også involvert i landanlegg med foredling på Værøy. Fartøyet er derfor arrangert som ferskfiskfartøy med ferskfiskfabrikk, kombinerte RSW /levendefisk-tanker og mulighet for ising i containere.

Fartøyet får navnet etter far til rederne Trond og Børre Berg, og skipets navn blir da Jarle Berg.

Rederne har vært miljøbevisste og fremoverlente i designprosessen. De ønsker å bidra til det grønne skiftet med gode og energisparende løsninger på sin nye båt.

Fartøyet arrangeres med optimalisert skrogdesign, stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Dette er løsninger som bidrar til rederiets forventninger om god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner.

Arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og har samme utgangspunkt som bygg nummer 69 hos oss, Nord-Fugløy. Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet, og smarte løsninger for miljøet.

Vi takker for tilliten og vi er trygge på at bygging i Norge med norske underleverandører gir optimal grobunn for videreutvikling og nytenkning.
Jarle Berg skal ut å seile fra august 2023.

Hoveddimensjoner og kapasiteter:
Lengde over alt50,7 m
Bredde12,0 m
RSW /levende fisk 499 m³
HovedmotorYanmar 6EY26
Batteri ˜ 1000kWh

Kilde: Larsnes Mek. Verksted

"Jarle Berg"
p199_jarle_berg_22.jpg

Illustrasjon: Skipskompetanse
 
Såg det var oppstart på Yanmar 6EY26WS motoren til denne i Japan i går
 
Back
Top