KB Gruppen, Bygg nr. 214 ved Moen Marin, NabCat 1499 "KB Rokk"

Top