Loppa Legeskyss AS, Bygg nr. 2168 ved Maritime Partner, Alusafe CAT 21 "Thea Jensen"

Refvik

Administrator
Staff member
"...signeres i slutten av måneden etter en karensperiode på 11 dager"

Kontrakt med verft blir vel ikkje signert før etter dette?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Maritime Partner skal bygge sin andre ambulansebåt for det norske markedet

Etter at Loppa Legeskyss AS (LL) i Øksfjord inngikk kontrakt om ambulansebåtdrift for Finnmarkssykehuset, har selskapet nå signert byggekontrakt med Maritime Partner AS (MP) i Ålesund for leveranse av en ambulansekatamaran. Båten skal leveres mai 2020. Den skal være stasjonert i Øksfjord og vil være i drift i området Loppa, Hasvik og ytre Altafjord fra 1. juni 2020. Dette er en mye benyttet ambulansebåtstrekning, og trafikkerer et meget værhardt område av kysten vår. LL har kontrakt på drift av denne ambulansebåten i åtte år, med opsjon på 1 år + 1 år.

Fartøyet er tegnet av Lindstøl Skip AS fra Risør, og det har i prosessen vært stort fokus på en trygg og komfortabel pasienttransport under meget varierende værforhold. For å ivareta dette er båten blant annet utrustet med et inntrekkbart vinge-system i baugen som vil redusere påkjenningene fra grov sjø betydelig. Dette systemet leveres fra det norske selskapet Wavefoil som har fått støtte til utviklingen fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og NTNU Discovery. Båten vil inneholde gjennomarbeidde løsninger som skal sørge for trygge og gode forhold for pasienter, mannskap og helsepersonell. Blant annet vil sykelugaren være utrustet med et skinnesystem som gjør at innredningen kan bygges opp i moduler og hurtig endres på om det skulle være behov for det.

Det har vært stort fokus på miljøperspektivet i designprosessen for denne båten. Skrogene har effektive, moderne linjer med lav motstand gjennom vannet som har vært utprøvd på flere hurtigbåter med stor suksess. Dette vil redusere effektbehovet på maskineriet og dermed redusere utslippene. Fremdriftsanlegget benytter doble kontraroterende trekkende propeller (IPS) som ytterligere bidrar til en mer effektiv utnyttelse av energien. Det viktigste tiltaket for å redusere miljøavtrykket til båten er at den produseres i resirkulert aluminium som produseres ved hjelp av 5% av energien sammenlignet med å produsere ny. Et annet tiltak som skal bidra til å redusere miljøavtrykket er at båten ikke skal males på skutesidene. Dette vil redusere utslipp av malingsrester til lokalmiljøet, samt at man unngår miljøutslipp i forbindelse med vedlikehold av dette.
Ambulansebåtfartøyet ALUSAFE CAT 21 er et resultat av bygging og videreutvikling av flere passasjerkatamaraner og fartøy av denne typen har operert i de mest utsatte farvann langs norskekysten i en årrekke. Utviklingen av fartøyene har blitt utført i et nært samarbeide med redere, mannskap, brukere, forskningsinstitusjoner, klasseselskap og myndigheter.

- Tilgjengelighet og fleksibilitet har vært nøkkelord i utviklingsarbeidet for dette fartøyet. Et viktig verktøy her vil være båtens hydrauliske båreheis, der tilkomst for transport av pasienter kan foretas fra for eksempel flytebrygger og helt opp til høye kaier. I tillegg kan man entre via tre forskjellige dekksnivå med ramper mellom hvert nivå. Tilsammen utgjør dette en fleksibilitet som ikke har vært tilgjengelig på noe ambulansefartøy tidligere, sier designer Arne Lindstøl.

- Fartøyet er et resultat av en god prosess som vi startet med MP og Lindstøl Skip helt tilbake i 2016. Loppa Legeskyssbåter vil framheve et gode samarbeidet som har vært mellom MP, Lindstøl Skip og Loppa Legeskyssbåter gjennom hele denne prosessen, og som man nå ser resultatet av. Denne felles innsatsen har skapt trygge, gode og innovative løsninger som vil komme pasienter, mannskap og miljø til gode. Dette hadde ikke vært mulig uten full gjensidig tillit mellom alle partene, forteller Mats Martinsen, daglig leder i Loppa Legeskyss AS

- Det har vært en spennende prosess for oss å jobbe med dette prosjektet. Det har siden starten vært fokus på innovasjon og gode løsninger. Dette er en arbeidsmetode som ofte gir det beste resultatet på sluttproduktet og som er med på å sikre den teknologiske utviklingen. Vi ser frem til å jobbe videre sammen med både designer og reder og levere den største amulansebåten i Norge, sier Peder Myklebust, daglig leder i Maritime Partner.

FORNØYD OPPDRAGSGIVER
– Man får en betydelig styrket tjeneste med denne kontrakten. Den innebærer blant annet at man får en helt ny båt - en spesialtilpasset katamaran, med forsterket skrog og evnen til å holde høy fart i høy sjø, forteller divisjonsdirektør Harald I. Johnsen fra Sykehusinnkjøp HF.

Foretaket har gjennomført anskaffelsen på vegne av Finnmarkssykehuset HF.

– Det har vært en god prosess, og vi er veldig fornøyd med å få en båt med en moderne og innovativ sykelugar. HMS er godt ivaretatt for sykepersonell og mannskapet om bord, og vi er sikker på at pasientene vil få et svært godt tilbud, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.

Tekniske data:
Lengde: 21,9 m
Bredde: 7,8 m
Toppfart: Ca 32 knop
Kapasitet: 12 passasjerer,
2 båreplasser i sykelugar
Maskineri: Volvo Penta IPS1050
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ser ut til at skroget til denne begynner å bli ferdig
Loppa TBN 1.jpg

Loppa TBN 2.jpg
Begge foto: via Wavefoil
 

Arild B.

Well-Known Member
Så et bilde fra Sandnes i dag der denne ser ut til å være dekkslast på "Baltic Madonna". Hvor er skroget bygget?
 
Last edited:

Arild B.

Well-Known Member
"Gullaas" tar siste etappe fra Sandnes til Ålesund. På nordgående i Karmsundet lørdag kveld. Skroget er bygget i Latvia.
Gullaas.jpg
 

Officer

New Member
Ventes levert medio oktober. Nybygget vil få navnet «Thea Jensen». Oppkalt etter en jordmor som tjenestegjorde i 41 år på plassen hvor fartøyet skal ha sin base. Øksfjord, helt vest i Finnmark.
 

Refvik

Administrator
Staff member
 
Top