Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut driften av Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya, Årvika-Koparneset og Volda-Lauvstad

Refvik

Administrator
Staff member
Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut driften av Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya, Årvika-Koparneset og Volda-Lauvstad

Statens vegvesen inviterer på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune (heretter kalt Oppdragsgiver) til konkurranse om drift av fylkesvegferjesambandene Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya, Årvika-Koparneset og Volda-Lauvstad.

Løyve for sambandene vil bli tildelt for 11 år regnet fra 01.01.2021 for sambandet Volda-Lauvstad, og 10 år regnet fra 01.01.2022 for sambandene Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya og Årvika-Koparneset. Konkurransen er kunngjort i doffin.no via http://www.mercell.no.

Møre og Romsdal fylkeskommune er løyvemyndighet for fylkesvegferjer i Møre og Romsdal. Tildeling av løyve reguleres av yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr.45 og Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy av FOR-2003-03-26-401.

Innlevering av tilbud regnes også som søknad om løyve for drift av sambandene i «Ytre Sunnmøre 2021-2031». Etter at anbudskonkurransen er sluttført, vil tildeling av løyve skje gjennom et forvaltningsmessig enkeltvedtak.

Meir info og vedlegg på Mercell.com
 

Refvik

Administrator
Staff member
Frist for å gi tilbud er 20. september i år, så det er nermer seg...
 
Top