Nexan, Bygg nr. ? ved Uljanik Kroatia, ST 297 CLV "TBN"

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Skipsteknisk utvikler kabellegger for franskmennene

Da det franske selskapet Nexans skulle avgjøre hvilket designselskap som skulle utvikle deres nye kabellegger, falt valget på Skipsteknisk.

Ifølge en pressemelding fra selskapet skal kabelleggeren ha en kapasitet på 10 000 tonn høyspentkabel i svingskiven på dekk, og vil bli en av verdens største kabelleggere.

Fartøyet som har fått benevnelsen ST-297 CLV, har en lengde på ca 150m og vil i tillegg til høyspentkabler, også kunne frakte og legge fiberoptiske kabler og utføre såkalt bundling. ST-297 CLV er designet med høy redundans både i propulsjon (DP3) og i det svært avanserte kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og holde posisjonen sin selv under ekstreme værforhold.

Skipsteknisk og Nexans har allerede arbeidet med utviklingen av fartøyet i mer enn et år, og etter en tøff anbudskonkurranse, ble det det Kroatiske verftet Uljanik i Pula som skal bygge kabelleggeren.

Levering er satt til tredje kvartal 2020.

Les mere på http://www.skipsrevyen.no/skipsteknisk-utvikler-kabellegger-for-franskmennene/


Illustrasjon: Skipsteknisk
 

Refvik

Administrator
Staff member
#2
Skulle byggjast i Kroatia - hamnar truleg i Ulsteinvik

Økonomiske problem ved det kroatiske verftet Uljanik har gjort at Nexans sin nye kabelleggjar høgst truleg vert bygt ved eit sunnmørsk verft.

Det er ikkje berre norske skipsverft som slit økonomisk. Det gjer også det kroatiske verftet Uljanikved byen Pula - eit verft med rundt 1.800 tilsette.

Dette verftet flagga i august i fjor at ein hadde inngått kontrakt på bygging av ein 149,9 meter lang og 31 meter brei kabelleggjar til det franske selskapet Nexans.

Ulstein Verft
Men etter det NETT NO kjenner til starta arbeidet på båten aldri opp ved det kroatiske verftet.

I staden har andre verft vorte kontakta om bygging av det som vert karakterisert som verdas mest avanserte kabelleggjar.

Også norske verft har vorte kontakta, og eitt av verfta som er svært aktuelt til å få overta kontrakten er Ulstein Verft, eit verft som er i ferd med å styrke likviditeten med 300 millionar friske kroner.

Også Kleven og Vard har tidlegare levert kabelleggingsfartøy.

Skipsteknisk-design
Nexan-skipet er designa av Skipsteknisk i Ålesund.

Mykje spesialutstyr
Kabelleggjaren skal etter planen vere ferdig i 3. kvartal 2020, slik at det hastar å kome i gang med arbeidet.

Ved flagging av kontrakten opplyste det kroatiske verftet at mykje av utstyret kom til å verte levert frå kroatiske underleverandørar.

No kan desse kontraktane i staden gå til norske selskap.

Skipet vil kunne ha med seg 10.000 tonn høgspentkabel i svingskiva på dekk, men vil i tillegg til høgspentkablar også kunne leggje firberoptiske kablar.

Skipet er designa med høg redundans både i propulsjon og i kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og halde posisjonen sin sjølv under ekstreme vertilhøve.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)

ST 297 CLV

Illustrasjon: Skipsteknisk
 
#3
Wow! According to rumours, five out of 17 ships in orderbook at Uljanik have been cancelled. I had recently tried to do an educated guess which ships were cancelled and I thought this might be one of them as the order is relatively recent. I also think at least one of the "Lakers" for Algoma has been cancelled, as it has been anchored unfinished near the yard for almost a year. Not good times at Uljanik...
 
Top