Nord-Troms Videregående skole : bygg ?

Feskar

New Member
Torsdag ble det klart at Troms fylkesting støtter innkjøp av nye undervisningsfartøy til Senja og Nord-Troms. Dette med totalt 50 millioner kroner.
Av dette får Nord-Troms videregående skole får hele 34,5 millioner kroner til en ny katamaran som i hovedsak skal gå på strøm. Resten av pengene skal man bruke på en ny sjark til bruk ved Senja videregående skole.
Investeringen fra fylkestinget finansieres gjennom 30 millioner kroner fra Blåfondet, Troms fylkeskommunes egne opplæreingsfond for havbruk. Resterende del av investeringen, 14-20 millioner kroner finansieres gjennom låneopptak. Renter og avdrag dekkes av Blåfondet.

 
Top