Nordland Fylkeskommune - Bygg nr. 296 og 297 ved Br. Aa, 220 pax katamaraner "Elsa Laula Renberg" og "Regine Normann"

Refvik

Administrator
Staff member
Ser at i løpet av oktober vil Nordland Fylkeskommune muligens avgjøre kven som får kontrakta med å bygge to nye hurtigbåter for Nordlandsekspressen, dvs. Sandnnesjøen/Bodø-Lofoten
 

Refvik

Administrator
Staff member
Skal ha plass for 220 passasjerer, videre skal den kunne ta med 8 tonn last, dvs plass til 16 Europaller i kjølerom. Kran på begge sider av overbygget
 

Refvik

Administrator
Staff member
Brødrene Aa er innstilt som anbudsvinner på Norlandsekspressen

Nordland Fylkeskommune har vært inne i en forhandlingsrunde med tilbyderne, og skriver til skipsrevyen.no i dag at forhandlingene nå er sluttført.

Assisterende samferdselsjef Tone Øverli sier til skipsrevyen.no at forhandlingene nå er sluttført og at administrasjonen har innstilt Brødrene Aa som anbudsvinner.

Saken er oversendt fylkesrådet for behandling.

Brødrene Aa har fått beskjed om at saken skal opp i fylkesrådet for behandling den 8. november.

Les mere på sidene til Skipsrevyen
 

Refvik

Administrator
Staff member

Fylkeskommunen kjøper to nye hurtigbåter


Torsdag skriver Nordland fylkeskommune under kontrakt med verftet Brødrene Aa AS om bygging av to nye Nordlandsekspress-båter.

– Dette er såkalte NEX-båter som skal erstatte de to som går i dag. En båt skal gå nordover til Svolvær, mens den andre skal gå til Sandnessjøen, opplyser fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) til AN.

Verftet vil presentere båtene, heter det i en e-post fra fylkeskommunen.

Prislappen skal ligge på rundt 100 millioner kroner per båt.

– Vi kommer til å kjøpe og eie dem selv, og ha anbud på driften av de to, sier Eggesvik.

Torsdag skriver han under avtalen sammen med daglig leder i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa.

Kilde: Avisa Nordland
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nye hurtigbåter for 200 millioner

- I 2019 vil to flunkende nye nordlandsekspress-båter (Nexer) gå langs kysten av Nordland. 30% mindre utslipp, fortsatt fraktekapasitet og wifi blir en del av båtpakka.

Det forteller fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). I dag signerte Nordland fylkeskommune kontrakt med verftet Brødrene Aa AS om bygging av to nye Nordlandsekspress-båter.

Verd 200 millioner
Nexen trafikkerer regionrutene Bodø – Sandnessjøen – Bodø og Bodø – Svolvær – Bodø.

- Båtene vil samlet koste omlag 200 millioner kroner. Vi kjøper og eier båtene selv, mens driften skal ut på anbud, forteller samferdselsråden.

Båtene skal bygges og ferdigstilles ved Brødrene Aa sitt verft i Hyen i Sogn og Fjordane. Byggingen starter i april 2018 og levering er tidlig desember 2018 og slutten av februar 2019.

Grønt båtskifte

- Klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor, og vi er den første generasjonen som ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Det er nettopp derfor vi bruker innkjøpsmakten vår til å fronte grønn utvikling, understreker Eggesvik.

De nye båtene vil bruke ca. 30% mindre drivstoff enn de som går langs Nordlandkysten i dag. Mye av miljøgevinsten oppnås ved utforming av skrog, vekt på fartøy (fiberkarbon), hastighet og anløpsstruktur.

- Vi har stilt krav om det nyeste innen teknologi, med lavest mulig utslipp og forbruk for denne type hurtigbåtrute. Motorene er tilpasset bruk av biodiesel/syntetisk diesel i tillegg til marine diesel hvis det blir aktuelt, sier Eggesvik.

God komfort

- Vi stiller høye krav til universiell utforming, jeg kan nevne innvendig heis for blant annet rullestol, forteller Eggesvik.

Alle passasjerseter skal ha regulerbar rygg med høykvalitet, være polstret og ha skinntrekk.I tillegg vil det bli ladepunkter, wifi med god kapasitet og kiosk.

- Vi er opptatt av at komforten om bord skal bli veldig god og gi en behagelig reise langs den vakre kysten vår, avslutter Eggesvik.

Fakta om hurtigbåtene:
• 42 m lang
• Bygges i fiberkarbon
• 32 knop (servicefart)
• 220 passasjerer
• Innvendig heis for blant annet rullestol
• Godsførende plass til 16 europaller
• 30% mindre drivstoff forbruk enn dagens båter
• Tilpasset bruk av biodiesel/syntetisk diesel i tillegg til marine diesel
• Tilpasset forskjellige kaihøyder

Kilde: Nordland Fylkeskommune


Daglig leder i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa og samferdselsråd Svein Eggesvik
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ny operatør skal drive Nordlandsekspressen

Nordland fylkeskommune har valgt tilbyder på drifta av de nye hurtigbåtene som kommer i 2019.

Av de to tilbyderne Boreal Sjø AS og Torghatten Nord AS var Boreal Sjø lavest på pris med en årlig sum for drift av hurtigbåtene på nesten 89 millioner kroner. Torghatten Nord kunne tilby drift av ruta mellom Bodø og Svolvær og ruta mellom Bodø og Sandnessjøen til nesten 95 millioner kroner årlig.

– Ut fra dem som har kommet med anbud var Boreal Sjø lavest på pris, og det er det vi ha vektet på i denne saken, forteller fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Ny anbudsmodell
I november i fjor skrev fylkeskommunen under en kontrakt på kjøp av to flunkende nye Nordlandsekspress-båter (Nexer), hvor den ene av de to, som skal stå ferdig innen mars 2019, skal gå mellom Svolvær og Bodø.

– Dette er en annerledes kontrakt, fordi det er en anbudsmodell hvor vi eier båtene og tilbyderne driver dem. For oss så ser vi at denne måten å gjøre det på er en suksess. Det senker kostnadene og øker produksjonen, forteller Eggesvik.

Fra før av opererer Boreal Sjø på Helgeland, og skal fra og med neste år også drifte Nordlandsekspressen.

– Boreal Sjø er en seriøs aktør på markedet. Og vi forventer og tror at de kommer til å yte bra overfor kundene også på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Svolvær.

Boreal sjø tar over driften av hurtigbåtruta fra og med 1. mars frem til 28. februar 2027. Boreal Sjø AS ble utpekt som vinner av anbudskonkurransen med tilbud på 88, 9 millioner per år, inklusiv leie av båt fra Nordland fylkeskommune.

Les meir på sidene til Avisa Nordland
 

Refvik

Administrator
Staff member
Sterke kvinner langs kysten

Når fylkesrådet i Nordland skal sette navn på de to nye Nordlandsekspress-båtene, er det navn på sterke kvinner fra Nordland som vil prege skroget.

Forslagene til navn på de nye hurtigbåtene som skal gå langs Nordlands-kysten, kommer fra sterke, historiske kvinner i Nordland, Elsa Laula Renberg og Regine Normann.

-Tradisjonelt har stedsnavn vært brukt på båtene våre, men vi ønsker å løfte fram to sterke, historiske kvinner, forklarer fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Fra Vesterålen
Navneforslagene kom fra SVs gruppeleder i fylkestinget, Marius Meisfjord Jøsevold. Han underbygger forslaget slik;

-Serine Regine Normann var den første kjente kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge. Hennes forfatterskap omfatter 18 bøker – både sosialrealistiske og historiske romaner og fortellinger, sagn og eventyr. Regine Normann er kanskje mest kjent for sine to samlinger med kunsteventyr som flere ganger er gitt ut på nytt, de fleste under tittelen Ringelihorn. Hun var en betydelig litterær skikkelse fra Nordland, argumenterer Meisfjord Jøsevold.

Fra Helgeland
Det andre forslaget på navn, Elsa Kristina Laula Renberg, er heller ikke vanskelig å underbygge en begrunnelse til;

-Elsa Kristina Laula Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Allerede i 1910 tok rettighetsforkjemperen initiativet til dannelsen av Brurskanken samiske kvinneforening. Foreningens formål var å «aa arbeide for aa faa i stand en eventuel skole paa Nordland for samiske barn, samt for øvrig sprede oplysning blant det samiske folk.»

-Hun var en usedvanlig sterk foregangskvinne, poengterer Jøsevold.

Miljørevolusjon langs kysten
De to nye miljøvennlige hurtigbåtene som skal inn i drift langs Nordlandskysten er under bygging, og vil være en miljørevolusjon med en reduksjon på hele 40 prosent i drivstoff-forbruk. Til sammen investerer Nordland fylkeskommune i overkant av 200 millioner kroner i de to nye båtene, som skal settes i drift fra mars neste år.

-Det er ingen tvil om at båtene vil gjøre en ny æra langs Nordlandskysten. Da er navnene også viktig. Det passer godt å kalle opp båtene etter to betydelige kvinner fra Nordland, avslutter samferdselsråd Eggesvik.

Forutsetter godkjenning
Ved registrering av navn til fartøy må det sendes inn tre alternative navneforslag for hvert av fartøyene til Sjøfartsdirektoratet. Dette fordi navnene allerede kan være i bruk. Dette innebærer at det må sendes inn 6 navneforslag i rangert rekkefølge. Her er navneforslagene til de to nye hurtigbåtene som skal gå langs Nordlandskysten:

NEX 1
1. Elsa Laula Renberg
2. Gidsken Jakobsen
3. Louise Engen

NEX 2
1. Regine Normann
2. Anna Elisabeth Zahl
3. Gina Krog

Kilde: Nordland Fylkeskommune
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Elsa Laula Renberg" ser ut til å være overlevert fra Br. Aa og er på vei nordover - neste stopp Molde?
 

Nilsen

Member
Den hadde overnatting i Molde og Sandnessjøen, fra Sandnessjøen sist lørdag, prøveanløp av hurtigbåtkaier langs ruta nordover til Bodø.
 

Anonymus

Member
Nybåt nummer to kommer ikke før i mai

SAMFERDSEL: Ny NEX, nummer to, kommer ikke i drift før april-mai, melder fylkeskommunen.

Fredag 1. mars overtar Boreal ansvaret for å drifte Nordlandseksressen, NEX.
Ny-båt nummer en, Elsa Laula Renberg, er straks klar for å settes inn i sambandene. Den neste båten, Regine Norman, er også snart ferdig, og kommer i drift månedsskiftet april – mai. I mellomtiden vil Jernøy være ett av fartøyene som går i de to rutene, melder Nordland fylkeskommune.

Nybåt nummer to kommer ikke før i mai

 
Top