Norled, Bygg nr. 40 ved Westcon, LMG 27 DEH "Ryfylke"

Ryfylkefergen anbud Hebnes-Stavanger med mellomsteder. Denne skal snart avgjøres. Ca30 biler 2 trailere 11knop 96 passasjerer.

Blir vel Fergesambandet i landet med flest stoppesteder.

Rødne og Norled er vel de som opererer i dette sambandet idag, med Lysefjord og Rygerfjell, i tillegg til de 2 midtsamband fergene Foldøy og Sjernarøy, som idag går nordre del av ruta.

Dette blir vel det nærmeste vi kommer de gamle lokalbåtene fjordbussene som gikk etter krigen og fram til hurtigbåtene tok over på 70 tallet.

Blir spennende å se hva som kommer her om det blir nybygg eller det er en gammel ferge som blir bygget om.
 
Skal opp i fylkestinget i Rogaland imorgen, om de skal gå for opsjonen på hel elektrisk ferge her, det vil eg tru vil utløse et nybygg på ruta.
 
Fylkestingets behandling av sak 7/2020 i møte den 03.03.2020:
Behandling
Solveig Ege Tengesdal, KrF fremmet følgende fellesforslag på vegne av KrF, AP, SP, V, MDG, som alternativ til innstillingens pkt. 2:
Opsjon for utvidet ruteproduksjon bestilles ikke, men det bes om å få vurdert en omlegging innenfor hovedrutekontrakten som opprettholder dagens tilbud til Foldøy.
Heidi Bjerga, SV fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingens pkt. 2:
Opsjoner for utvidet ruteproduksjon bestilles.
Ole Ueland, H fremmet følgende tilleggsforslag:
I fremtidige anbud bør det tilstrebes teknologinøytralitet, slik at fylkestinget har mulighet til å vurdere andre lav- og nullutslippsteknologier, slik som biogass.

Votering:
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 41 mot 6 stemmer (FrP)
Bjergas forslag til nytt pkt. 2 fikk 2 stemmer (SV) og falt.
Innstillingens pkt. 2 fikk 0 stemmer og falt.
Fellesforslaget til nytt pkt. 2 ble vedtatt med 45 mot 2 stemmer (SV)
Uelands forslag ble vedtatt med 41 mot 6 stemmer (MDG, SV, V)

Vedtak
1. Opsjon for batterielektrisk framdrift på Ryfylkesambandet bestilles.
2. Opsjon for utvidet ruteproduksjon bestilles ikke, men det bes om å få vurdert en omlegging innenfor hovedrutekontrakten som opprettholder dagens tilbud til Foldøy.
3. I fremtidige anbud bør det tilstrebes teknologinøytralitet, slik at fylkestinget har mulighet til å vurdere andre lav- og nullutslippsteknologier, slik som biogass.
 

Peter

Member
I Stavanger Aftenblad kan man i dag lese at der skal komme nybygg til dette sambandet fra månedsskiftet mai/juni 2022, nybygget skal kunne ta 25PBE eller 2VTE. Navnet er ikke avgjort, men den arver sannsynligvis navnet "Ryfylke"
Fra anbud start 01.01.21 til nybygget er klart skal M/F "Sveio" benyttes
 
Marius Amdal Haugen

El-ferje skal bygges i Ølensvåg

Westcon Yard i Ølensvåg starter bygging av ei ny el-ferje, etter å ha inngått avtale med ferjeselskapet Norled.

– Vi er veldig glade for å få tilliten av Norled nok en gang til å bygge enda en av fremtidens ferjer. Samarbeidet mellom oss er godt og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Endre Matre, leder for teknisk nybygg i Westcon i en pressemelding.

Ryfylkeferjen, som ferja skal hete, vil bli helelektrisk og utstyrt med batterier som gjør at man unngår at ferja må lade i løpet av dagen.
Ferjeruta vil være mellom Nedstrand og Stavanger, og betjene alle ryfylkeøyene på sambandet.

– Vi ønsker at vår virksomhet skal skape positive ringvirkninger i samfunnet rundt oss. Derfor er det veldig gledelig at denne ferjen kan bygges i Norge, sier Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled.

Ferja skal settes i drift i løpet av 2022.
 
Top