Norled bytter motorer på "Fjordsol" og "Fjordglimt" (ex. "Tiderose")

Refvik

Administrator
Staff member
GRØNNERE FREMDRIFT FOR NORLED

Bertel O. Steen Teknikk AS er med på laget når Norled installerer nye og miljøvennlige motorer på eldre hurtigbåter.

Tekniske nyvinninger og innovative løsninger er helt nødvendig for å møte fremtidens miljøkrav for hurtigbåtflåten.

– Det vil fremdeles ta mange år før fossilt brennstoff er borte fra markedet, men det er mulig å ta effektive miljøgrep allerede nå, sier Bjørn Egil Søndenå, Regionsjef Hurtigbåt i Norled.

Både hybride fremdriftsløsninger og oppgraderinger av eldre hurtigbåter, vil gi gode miljøgevinster for Norled.

– Klimakravene blir stadig strengere. For oss er det viktige å ha partnere som følger med i timen når det skal leveres tekniske oppgraderinger til våre hurtigbåter, sier Søndenå.

GRØNNERE FREMDRIFT
Norled valgte Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) for å oppgradere hurtigbåtene Fjordsol og Fjordglimt. Før navnebyttet, var Fjordglimt bedre kjent som Tiderose for passasjerer på Vestlandet.

Leveransen fra Bostek består av MTU-motortype 8V 2000 med en effekt på 720kW. MTU 2000- og 4000-serien er sertifisert for syntetisk diesel, noe som reduserer CO2-utslippene med inntil 80 prosent.

Motorene blir også levert med katalysator (SCR) som reduserer NOx-utslippene med inntil 90 prosent. Dermed oppfyller hurtigbåtene markedets strenge IMO Tier III-krav til utslipp med god margin etter oppgraderingen.

– Norske myndigheter har identifisert fornybart drivstoff, blant annet syntetisk diesel, som ett av flere alternativer for å redusere utslippene av drivhusgasser, sier Roy Storeng, Sr. Sales Manager hos Bostek i Bergen. Han slår fast:

– Siste generasjon fornybart drivstoff har tilnærmet samme egenskaper som diesel etter EN590-standarden. I tillegg er produksjonen av dette drivstoffet bærekraftig.

MANGE UTFORDRINGER
Bostek har lenge satset på grønne løsninger for hurtigbåtmarkedet, blant annet gjennom oppkjøpet av Inpower i Molde.

Norled er avhengig av leverandører som Bostek, for å møte fremtidens miljøkrav.

– Når det gjelder hurtigbåtmarkedet fremover, så vil det grønne skifte komme for fullt. Derfor er det viktig å ha innovative aktører som utvikler miljøvennlig teknologi for det norske markedet, sier Søndenå.

– Men å kutte ut diesel er ikke mulig i dag?

– I dag er ren batteridrift bare mulig på korte strekninger. Går du for utelukkende batteridrift, betyr redusert fart blant annet på grunn av vektutfordringer. Da må rutestrukturen endres, slik at batteridrift kan tilpasses, sier Søndenå og legger til:

– Et annet alternativ som diskuteres, er fremdrift basert på hydrogen. Da må også infrastrukturen på land være på plass. Men vi beveger oss i riktig retning hele tiden.

Kilde: Bertel O. Steen Teknikk
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kolumbus gjør reisen raskere med båt enn med bil

1. januar 2019 starter Kolumbus og Norled opp med nye, mer miljøvennlige båtruter til og fra Byøyene. For første gang blir det raskere å ta hurtigbåt enn bil mellom Stavanger og Hommersåk i ettermiddagsrushet.

– De nye rutene mellom Byøyene og Stavanger sentrum er utarbeidet for å gjøre sjøveien raskere enn bilen, sier administrerende direktør i Kolumbus, Odd Aksland – Vi har lagt om rutene, slik at ettermiddagsavgangene mellom Stavanger og Hommersåk vil bruke opptil 13 minutter kortere reisetid fra nyttår til glede for pendlerne, legger Aksland til.

Fram til nå har hurtigbåten mellom Stavanger og Hommersåk brukt 30 minutter. Fra 1. januar vil hurtigbåten bare bruke 17 minutter på samme strekning. For strekningen Uskekalven – Hommersåk vil det ikke være noen endring i ruten, med unntak av endret rutetabell, mens overfarten for reisende mellom Stavanger og Uskekalven vil i framtiden ta noe lengre tid.

– Vi vet at det å komme seg raskt og effektivt fram er en kritisk faktor for å få flere til å ta i bruk kollektivtransport, og derfor er ruteomleggingen gjort med bakgrunn i passasjerstatistikk. Vi har kortet ned reisetiden på den strekningen som er mest populær og har absolutt flest passasjerer, sier Aksland.

Mer miljøvennlige båter
Norled er operatør for de to båtene, Fjordsol og Fjordglimt, som skal gå til og fra Byøyene. Begge båtene har nylig vært inne og blitt bygget om til å få mer miljøvennlig fremdriftsmaskineri.

– Båtene har fått et eksosrensesystem som gjør at de går på en ny type drivstoff som heter fornybar diesel 2G marine. Det betyr at båtene nå tilfredsstiller de mest moderne krav til utslipp, klassifisert som Tier III, forteller regionsjef Bjørn Egil Søndenå i Norled.

Han legger til at det også er gjort ombygging slik at hurtigbåtene tilfredsstiller krav til universell utforming, samt at de har fått plass til flere passasjerer og sykler.

Kilde: Norled
 
Top