Norsk Fisketransport AS, Bygg nr. 147 ved Havyard Ship Technology, Havyard 587 "Reisa"

Refvik

Administrator
Staff member
NFT bygger nytt hos Havyard

Norsk Fisketransport AS har inngått kontrakt med Havyard om bygging av ny brønnbåt, med opsjon på ytterligere en. Nybygget skal leveres i juni 2020.

Den nye 3.200-kubikkeren er av samme design som Norsk Fisketransport AS (NFT) sine nyeste fartøyer – MS Steigen, MS Namsos og MS Havtrans (Havyard Design 587). Avtalen inneholder også en opsjon om bygging av ytterligere en brønnbåt av samme type. NFT har et års frist på å benytte opsjonen.

– Med denne kontrakten viderefører vi det innovative utviklingssamarbeidet vi har hatt med Havyard gjennom flere år, og som har gitt oss markedets beste brønnbåter når det gjelder fiskevelferd, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i NFT.

I likhet med sine tre søsterskip, blir det nye fartøyet bygget med runde fisketanker hvor laksen under transport opplever et tilnærmet likt miljø som når den svømmer i merdene. MMC First Process skal levere alt av fiskehåndteringssystemer om bord. Havyard står også for både design og øvrig utrustning av den nye brønnbåten, som blir Havyards bygg nummer 147.

– Vi endrer ikke vinneroppskrifter. Det var enkelt å velge Havyard igjen: Godt samarbeid over lang tid, høy kvalitet og med MS Steigen fikk vi levert et sluttprodukt akkurat som vi vil ha det, sier Wigdahl.

Det nye fartøyet blir en tilnærmet kopi av MS Steigen, som er utleid til Cermaq. Fartøyet er 84,8 meter langt, 16,9 meter bredt og et totalt brønnvolum på 3.200 m3. I tillegg til at de tre sirkulære fisketankene gir bedre fiskevelferd, gjør den innovative utformingen også sitt til at fartøyene laster mer fisk enn brønnbåter med konvensjonelle, langsgående tanker.

Om Norsk Fisketransport AS
Norsk Fisketransport AS har siden 2004 blitt en viktig leverandør og samarbeidspartner for dyktige lakseprodusenter både i Norge og i Canada. Selskapet opererer 10 fartøyer og har 150 ansatte.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Havyard signs contract for 1+1 live fish carrier for Norsk Fisketransport

Havyard has signed a new contract with Norsk Fisketransport (NFT) for the delivery of a live fish carrier of Havyard 587 design in June 2020. The contract will be build no 147.

Norsk Fisketransport (NFT) already owns Havtrans, Namsos, and Steigen, and this will be these vessels’ fourth and fifth sister ships.

‘We are extremely satisfied with Steigen, which was christened in June at a big public ceremony in Steigen,’ says Oddleif Wigdahl, CEO of NFT.

The new live fish carrier NFT has ordered will be Havyard’s build no 147 and it will be identical to build no 127, Steigen.

‘There’s no need to change a recipe that has already proved successful! Choosing Havyard again was not a difficult decision: Good cooperation, high quality and an end product that is exactly how we want it,’ says Wigdahl.

NFT has until summer 2019 to exercise the option for a further vessel of Havyard design 587.

Complete Havyard delivery All of Havyard’s five business areas will contribute to the delivery:

Fish Handling (MMC First Process) will deliver the on-board fish handling system. Power & Control (Norwegian Electric Systems and Norwegian Control Systems) will deliver everything from the bridge to the propeller. Ship Design & Solutionsis responsible for the design and Shipbuilding Technology will equip the vessel together with Production & Services.

CEO of Havyard Group ASA Geir Johan Bakke recognises that cooperation across the group’s business areas results in a total package and gives Havyard a unique advantage that no other supplier can offer.

‘Building a live fish carriers is complicated, and we had some technical challenges when we built Namsos for NFT, but this in turn resulted in the highly successful Steigen. The fact that NFT now wants a sister ship that is a carbon copy of Steigen, speaks volumes about how good the resulting vessel was. Building these new live fish carriers means developing lots of new technology and making adaptations to make the vessel as functional as possible and to ensure excellent fish welfare. Our combination of expert personnel and cooperation across business areas means that we can deliver exactly that. I look forward to further developing our good cooperation with NFT in new projects,’ says Geir Johan.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra bygginga av skroget til denne ved Cemre Shipyard

Foto: via Cemre Shipyard
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nytt arbeidsjern fra Havyard til laksenæringen

I dag (06.01.2021) tar Norsk Fisketransport over et nytt arbeidsjern fra Havyard; en brønnbåt som tar mer laks, gir bedre fiskehelse og grønnere fremdrift.

«Havtrans-serien» setter standarden for mellomklassen av brønnbåter i næringen. Havtrans ble videreforedlet gjennom Namsos og Steigen, og søsterskipet Reisa blir nå et nytt, godt verktøy for håndtering og transport av laks. Fire skip er leverte fra Havyard så langt, og to båter til skal leveres fra Havyard New Ship Technology til Norsk Fisketransport (NFT) senere i år.

Reisa har en kapasitet på 3.250 kubikkmeter i runde tanker. Designer med ansvar for brønnbåtsegmentet Havyard Design & Solutions, Kjetil Myren, sier de runde tankene gjør at båten kan frakte mer fisk samtidig som fiskevelferden øker med roligere fisk og høyere overlevelse.

- I tillegg har «Havtrans-serien» fått en spesiell skrogform som gjør at båten går veldig lett og kutter både utslipp og kostnader til drivstoff.

Reisa er i også designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport og har dobbelt system for avlusing med både ferskvannsbehandling og spylesystem.

Mesterstykke
Prosjektleder ved verftet i Leirvik, Tore Bø, har vært med på alle skipene i «Havtrans-serien». Han sier utrustningen av Reisa til tross for utfordringen blant annet med korona og at de i større grad enn før har hatt tatt kontroll og eierskap til mer av utstyret om bord har vært det enkleste prosjektet av dem alle. Bø kaller det prosjektorganisasjonen og produksjonen i Leirvik har gjort for et mesterstykke.

- Det prosjektorganisasjonen og produksjonen i Leirvik har gjort er et mesterstykke og viser at mannskapet vi har her ved verftet i Leirvik er dyktige skipsbyggere.

Båten er likevel noen måneder forsinket på grunn av blant annet forsinket levering fra skrogverftet i Tyrkia og utfordringer med korona på eget verft.

- Men det har vært en fabelaktig innsats av arbeiderne her i Leirvik som har gjort at utrustningen har gått raskere enn vi kunne frykte. I tillegg har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med Norsk Fisketransport, så nå gleder oss over å få levere en solid og fremtidsrettet brønnbåt til NFT og havbruksnæringen.

Den neste i båten i «Havtrans-serien» skal etter planen overleveres tidlig i sommer mens den tredje skal være ferdig i høst.

Havyard-samspill
Norwegian Electric Systems har levert broløsningen og automasjons- og elektriske kraftsystemer om bord. Norwegian Greentech har levert system for rensing av ballastrensevann mens Havyard Design & Solutions har stått for design og New Havyard Ship Technology har utrustet båten.

Fakta Havyard 587/Reisa
Lengde: 84,8 meter
Bredde: 16,9 meter
Kapasitet: Tre runde tanker med totalt volum på 3.250 kubikkmeter
Hovedmaskineri: 2.999 kW
Mannskap: 11 + 2 gjestekøyer

"Reisa"

Foto: via Havyard
 
Top