Norske og utenlanske hekktrålere

Arild B.

Well-Known Member
"Guard Atlantic" tidligere tråler senere brukt som vaktbåt ble i dag tatt på slep etter langtids opplag på Karmøy. I følge AIS til slepebåten skal de til Høylandsbygd på Halsnøy. Tråleren ble bygget i 1978 ved Sterkoder Mek. Verksted som "Nokasa" for grønlandsk reder.
Guard Atlantic.jpg
 
Top