Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS, Bygg nr. 41 og 42 ved Stadyard, SK 3355 "Trondskjær" og "Støttfjord"

Refvik

Administrator
Staff member
Kontrakt på to nye snurpere/snurrevadfartøy

Stadyard AS har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy. Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres i desember 2018 og bygg nr. 41 «Lise Beate» skal leveres i mars 2019.

Fartøyene
De to rederiene Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger for denne flåtegruppen i disse nybyggene.

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, med de
leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene.

Skipskompetanse har i forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse
med batterihybrid løsninger.

Foruten om rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette for prosjektet.

Ved å gå sammen om nybrottsarbeidet ønsker rederiene å holde kostnadene nede, samtidig som de utvikler et «state-of-the-art fartøy». Det forventes at en del av endringene som er nødvendige for å
få til en vellykket batterihybrid løsning vil gi en merkostnad i prosjektet og det er derfor søkt om støtte til økt kostnad gjennom Enova. Støtten vil være utløsende for de nye elementene og det stilles
derfor store forventninger til denne avklaringen.

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø. Fartøyene vil hevde seg helt i fremste rekke når det gjelder lavt forbruk og miljøutslipp.

Fartøyene får følgende hoveddata:
Lengde o.a.: 39,70m
Lengde p.p.: 34,95m
Bredde: 9,80m
Dybde til hoveddekk: 3,75m
Innredning: 11 mann i 7 lugarer
RSW-tanker: 425m³
Brennolje: 80m³
Bruttotonnasje: 499

Hovedmotor Yanmar 6EY22AW fra Verlo
Gir og propellanlegg fra Brunvoll Volda
Sidepropellere fra Brunvoll Volda
Styremaskin fra Brunvoll Volda
Akselgenerator og hjelpemotorer fra Nogva Motorfabrikk
CO2 fryseri fra Kuldeteknisk
Fiskebehandlingsanlegg fra Cflow
Kraner og notbehandlingsutstyr fra MacGregor Triplex
Vinsjer fra Rapp Marine

Stadyard AS
Stadyard AS er et skipsverft på Raudeberg like utenfor Måløy. Verftet har tradisjoner tilbake til 1923 og har de senere årene i nært samarbeid med kundene utviklet flere nyskapende prosjekt, så vel store som små. De to kontraktene som nå er inngått er blitt til i nært samarbeid mellom kunde, designer og verft. Verftet er et kombinert nybyggings og reparasjonsverft.

Skipskompetanse AS
Skipskompetanse er et ingeniørselskap med fokus på skipsdesign, lokalisert i Måløy på Vestlandet i et område som har en lang historie innen skipsbygging.

Skipskompetanse ble etablert i 2007 og runder med det 10 år i år. Selskapet har utviklet seg raskt og har ansatte med lang erfaring som ingeniører og innen skipsbygging både fra Norge og utlandet.

Selskapet har siden oppstarten utført en rekke oppdrag fra prosjektledelse og prosjektering av ombygginger til komplette design- og produksjonspakker for nybygg. Skipskompetanse etablerte seg raskt som ledende designer av store brønnbåter og har utviklet porteføljen til å gjelde design for arbeidsbåter og fiskefartøy. Selskapet har for tiden stort fokus på fiskefartøy og har mange spennende prosjekt på gang.

SK 3355 "Støttfjord"
sk3355_lbsf_06m.jpg


sk3355_lbsf_02m.jpg


SK 3355 "Lise Beate" og "Støttfjord"
sk3355_lbsf_01m.jpg

Alle illustrasjoner: Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
Bygger 40 meter kystnotbåt

Rederiet Oddvar Nes AS i Botnhamn på Nord-Senja i Troms søkte om, og fikk i fjor generell utskiftingstillatelse for Trondskjær, som ble solgt og som nå heter Atløy. I februar søkte rederiet så om å få innføre et nybygg med lengde på 39,7 meter og bredde på 9,8 meter.

Nybygget som er designet av Skipskompetanse AS får plass til et mannskap på 11 i sju lugarer, om reder ikke gjør endringer. Det er, når dette skrives i midten av mars, ikke klart hvilken hovedmotor nybygget vil få, eller hvor det skal bygges. Men i de data skipskompetanse oppgir for fartøydesignet på sine hjemmesider, opereres det med en Yanmar 6N21A-EW med ytelse på 956 kW. Fremdriften er dieselmekanisk.

Trondskjær skal fiske torsk, sei, makrell og NVG-sild. Den vil ifølge tegningene få kapasitet i RSW-tanker på 419 kubikkmeter. I markedsføringen av fartøydesignet fremhever Skipskompetanse at den bygges for frakt av levende fisk. Det er derfor grunn til å anta at Trondskjær vil levere levende torsk tatt med snurrevad.

Kilde: Kystmagasinet fra 19.05.2017

Slik ser Trondskjær ut på GA-tegningene som fulgte søknad om innmelding i merkeregisteret

Tegning: Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Stadyard:

Skroget til bygg 42 "Støttfjord" blir sandblåst og malt i disse dager og skal etter planen slepes til Norge i slutten av juni
31301498_1246526925479647_5178687942779994112_n.jpg


Bygg 41 "Trondskjær" skal slepes i slutten av august.
31195556_1246526932146313_5332827614589485056_n.jpg

Begge foto: Ukjent via Stadyard
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Støttfjord" sjøsatt idag fra lekter
Stottfjord 2.jpg

Foto: Ukjent via Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
Skroget til "Stottfjord" kom fram til Stadyard idag
Stottfjord 3.jpg

Foto: Mathias Tungevåg via Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Trondskjær" blei sjøsatt i dag i Polen, slepast til Stadyard om måneds tid
Trondskjer.jpg

Foto: via Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
Da er skroget til "Trondskjær" på vei fra Polen til Raudeberg
Trondskjer2.jpg

Foto: via Skipskompetanse
 

Refvik

Administrator
Staff member
Her er landets største hybridfiskebåt

RAUDEBERG (NRK): No kan fiskemiddagen din bli meir klimavenleg. Ein nyutvikla hybridfiskebåt skal spare 100.000 liter diesel i året.

BIgstBF619NSugtH04HZgwgWg6Yf5ESpLeG6Ju3FLnWg

GRØN TEKNOLOGI: Båten vekker oppsikt langs kysten for sine nye, miljøvenlege løysningar.
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det er så spennande at det er nesten ikkje til å tru, seier skipper Kjell Bjørnar Bakken frå Bodø, om båten som skal spare klimaet for store utslepp.

Den heilt nye fiskebåten har eige batteri og lågt drivstofforbruk. Ved å lagre overskotsenergien i batteri bidreg ein til å kutte dieselforbruket med 25 prosent, eller 100.000 liter i året.

– Vi har tatt i bruk dei siste teknologiske nyvinningane. Til saman blir det ein veldig god kombinasjon. I tillegg til å fiske effektivt, skal vi også køyre billegare til og frå felt. Det er der den store gevinsten ligg, seier Bakken.

3KTud1SS7fMeAbVNvj_3awFFYL-AlZefZbz-Ab-L5huQ


STOLT: – Eg er veldig stolt, seier skipper Kjell Bjørnar Bakken, om den splitter nye hybridfiskebåten.
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK


Norskprodusert

Det finst over tusen store fiskebåtar her til lands. SINTEF meiner flåten totalt sett brukar vel 300 millionar liter diesel i året.

Miljøteknologien har gjort båten til Bakken over 11 millionar kroner dyrare, men å få halvparten i støtte frå Enova gjorde at skipperen likevel satsa. Og at utstyret er norskprodusert er avgjerande, meiner han.

JBWLJ2LQMVvVknce816u-QPEyg68Uakxhy4l7fIV9PoQ

STRAUMKJELDA: Generatoren lagar straum som dynamoen i ein bil, og er hovudstraumskjelda til båten, fortel Kjell Bjørnar Bakken.
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det er enklare for meg å ta sjansen når det er lokalprodusert, enn å kjøpe frå utlandet.

Snurparen "Støttfjord" er designa, tanktesta og bygd i Måløy-området. Svært mange leverandørar frå Nordfjord har levert utstyr til nyvinninga.

– Alle produsentane er i fremste rekke på sine felt, langs kysten her. Det er gledeleg og ei aha-oppleving for meg, seier Bakken, og legg til:

– Det ligg ein betydeleg tryggleik der viss vi treng vedlikehald. Det er udelt positivt.

– Tøft å satse

Prosjektleiar ved skipsverftet, Stadyard, Per Torskangerpoll har følgt bygginga av fartøyet. Liknande prosjekt har han styrt mykje med, men det er noko litt meir spesielt med akkurat denne båten.

– Dette er eit pionerprosjekt – denne båten skal vi vere stolt av. Det er tøffe karar som tør å satse på dette, seier han.

Draumen er å bli heilt utsleppsfri, men inntil vidare er Bakken stolt og fornøgd med det nye fartøyet. Men han er også litt spent, for om ikkje lenge reiser det frå verftet til heimehamna i Nordland.

– Det ser lovande ut, og eg er veldig imponert over jobben som er gjort. No står att berre spenninga – om det vil verke som det er tenkt, seier han.

– Eg håpar det, seier Torskangerpoll.

-h4yKSRA4KaV58Q4Hw6VVAteI7FBDC3vTWReUrThAGig

EIGEN BATTERIPAKKE: Når båten treng ekstra kraft, kan den bruke av batteriet. Då slepp den å brenne av ekstra drivstoff. – Eit pionerprosjekt, seier prosjektleiar ved skipsverftet, Stadyard, Per Torskangerpoll.
Foto: ASGEIR HEIMDAL REKSNES / NRK

Kilde: NRK Sogn og Fjordane
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nyeste utgave av mi Ordreliste Norske Skipsverft, versjon 19.04 er nå tilgjengelig - denne er oppdatert idag 31. Mars 2019

ONS Ver. 19.04

Send gjerne rettinger og oppdateringer til ordreliste(a)skipsfarts-forum.net
 
Top