Offshoretråden - Kontrakter

Refvik

Administrator
Staff member
Havila Shipping ASA: Kontrakt med Equinor for PSV fartøyet Havila Clipper

Havila Shipping ASA har inngått en kontrakt med Equinor for skipet Havila Clipper. Kontraktsperioden er for 4 måneder med videre opsjoner i befrakters favør. Oppstart er i 2. kvartal 2019.
 
Top