Rødne Ambulanse, Bygg nr. 307 ved Brødrene Aa, Ambulansebåt "RygerTBN"

Refvik

Administrator
Staff member
Båtambulanseoppdrag i Ryfylkebassenget tildelt

Rødne Ambulanse AS er tildelt kontrakten for ambulansebåtdriften i Ryfylkebassenget for perioden 2. mai 2021 til 1. mai 2027.

Anskaffelsen er gjennomført av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Stavanger, og gjelder drift av ambulansebåt med utstyr til øyene i Ryfylkebassenget nord for Stavanger.

Tre tilbyder leverte inn tilbud i konkurransen. Av disse ble West Sea Shipping AS avvist fordi de ikke oppfylte alle kvalifikasjonskravene som var satt. Dermed stod konkurransen mellom Rødne Ambulanse AS og Gulenskyss AS.

– Begge de to tilbyderne leverte inn svært gode tilbud, men Rødne Ambulansebåt AS scoret noe høyere enn Gulenskyss AS, både på pris og kvalitetskriteriene som var satt i anskaffelsen. Derfor tildeles de også kontrakten, sier Kristian Grunnaleite i Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest.

I evalueringen av tilbudene ble pris vektlagt 55 prosent, mens fartøyets utforming ble vektlagt 45 prosent. Rødne Ambulanse AS oppnådde toppscore med 10 på begge kriteriene, mens Gulenskyss AS scoret henholdsvis 9,61 og 9,90.

Det er satt en karensperiode frem til utløpet av 6. mars 2020. Dersom det ikke er kommet inn noen klager på tildelingen, vil kontrakten med Rødne Ambulanse AS bli inngått når karensperioden er over.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kontrakt blei i dag signert og Rødne opplyser at dei vil bygge en ny båt for dette oppdraget

Tør vi tipper nok en båt fra Br. Aa i Hyen og da gjerne at det blir bygg nr. 303 ved verftet?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Rødne Ambulanse teiknar kontrakt med Brødrene Aa om levering av ambulansekatamaran til Ryfylkebassenget

Rødne Ambulanse, ein del av L. Rødne og Sønner AS, har inngått kontrakt med Brødrene Aa om bygging av ein ny 22 meter lang ambulansekatamaran. Rødne Ambulanse AS blei tidlegare i år tildelt kontrakt for ambulansebåtdrift til øyane Ryfylkebassenget nord for Stavanger for perioden mai 2021 til mai 2027. Båten skal setjast inn i drifta av dette anbodet.

Rødne Ambulanse har stått for ambulansedrifta i dette området i mange år. I dag blir tenesta utført av Rygerdoktoren som blei levert av Brødrene Aa i 2002. Rygerdoktoren var ved levering verdas fyrste kommersielle karbonfiberbåt, og den markerte samstundes eit tidsskilje for Brødrene Aa som verft med introduksjonen av karbonfiber som byggemateriale. Snart 20 år seinare vert den nye ambulansebåten Rødne sin båt nummer 21 frå Brødrene Aa, deira tolvte i karbonfiber.

- Vi er naturlegvis svært glade for at vi har fått denne kontrakten med Rødne, seier Tor Øyvin Aa, dagleg leiar i Brødrene Aa. – Rødne syner seg igjen som den viktige kunden dei er for oss, og som den gode samarbeidspartnaren dei har vore over mange tiår. Det at vi kan levere fartøy til alle båtsegment som Rødne driv tenester innanfor, både rutetransport, sightseeing og ambulansetenester stadfester dette.

Den nye ambulansebåten gjev ei vesentleg forbetring av ambulansetilbodet i Ryfylket. Med ein toppfart på 35 knop vil båten kunne respondere raskt på kritiske oppdrag og dekke store avstandar på kort tid. Katamarandesignet gjev ein stabil og stødig båt med plass til eit romsleg ambulanserom utstyrt med moderne medisinsk utstyr. Det er også lagt stor vekt på å designe båten med gode tekniske løysingar som skal bidra til effektiv og rask handtering av pasientar, noko som er viktig når liv og helse står på spel.

- For Rødne er det kjekt å sjå at 50 år med samarbeid med Brødrene Aa igjen kan bære frukt og resultere i ytterlegare nyvinningar, seier Lars André Rødne, dagleg leiar i Rødne Ambulanse. - Det at det i tillegg er beredskapen i vårt nærmiljø som får ny båt tilfører ein ekstra dimensjon for oss.
Bygging av båten tek til om kort tid og den skal vere klar for levering til oppstart av drifta i mai neste år.

Fakta om fartøyet
Moderne katamaran, romsleg ambulanserom med det siste av utstyr. Effektive løysingar.

Verft: Brødrene Aa i Hyen
Material: Karbonfiber sandwich
Lengde: 21,9 meter
Breidde: 7,2 meter
Hovudmotor: Volvo Penta D13 – 735 kW
Reduksjonsgir: ZF 500
Framdrift vannjet: Hamilton HM461
Fart: Toppfart 35 knop, marsjfart 28 knop.

Kilde: Pressemelding Rødne

"RødneTBN"

Illustrasjon: Brødrene Aa
 
Top