Rødne, Bygg nr. 292 ved Brødrene Aa, 297 passasjer katamaran "Rygerdronningen"

Refvik

Administrator
Staff member
Heftig turistsatsing fra Rødne

Rødne legger lista høyt når de tar det største spranget i selskapets historie. Nå investerer rederiet i en stor turistbåt som skal gi legendariske opplevelser på sjøen året rundt.

- Jeg er heldig som har med litt gale eiere, humrer daglig leder Lars André Rødne i Rødne, og legger til: – Joda, jeg kjenner det litt i magen. Men, det skal du vel gjøre når du investerer godt og vel 75 millioner kroner i en ny båt.

Aldri har rederiet fra Sjernarøyane i Finnøy satset større. Aldri har Rødne investert så mange millioner kroner, bestilt en så stor båt og spisset konseptet rundt en båt mer tydelig.
- I april 2018 har vi en båt som bare skal brukes i turist- og opplevelsessegmentet, og ikke i rutetrafikk. Vi bygger en båt som vi tror vil gi en WOW-effekt, mener Lars A. Rødne.

Fjordopplevelser året rundt
Reiselivet er i stadig vekst. Turene til Lysefjorden er plogspissen i reiselivsnæringen i Rogaland. Rødne fraktet alene 100.000 mennesker på Lysefjorden i 2016. Nå skal turistene få reise med en båt som tar 300 passasjerer, dobbelt så mange som båtene Rødne bruker i dag. - Naturopplevelsen i Lysefjorden blir unik. Båten får store panoramavinduer rundt hele salongen, samt en stor og god dekksplass. Vi vektlegger romslig plass om bord, lite støy fra maskinen og en miljøvennlig reise, forteller Rødne.
Men, båten blir mer enn en sommerbåt på Lysefjorden. I vinterhalvåret blir det også fart. - Sammen med lokale krefter skal vi utvikle spennende produkter innen natur og kultur både høst, vinter og vår. For Ryfylke er mer enn bare Lysefjorden, understreker Lars A. Rødne.

Perfekt for reiselivsnæringen
- En fantastisk nyhet for reiselivsnæringen vår, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger
om Rødnes satsing. Hun mener Rødne kort og godt tar ansvar: - Rødne rigger seg for å benytte veksten vi har og som er ventet innen reiselivet. Ja, de legger til rette for et helårsprodukt som er svært etterlengtet i regionen. Vi i Region Stavanger jobber målrettet inn mot helårsturismen. Da trenger vi gode produkter som er tilgjengelig hele året, både for turister, kongressgjester, bedrifter og lokalbefolkning, påpeker Saupstad.

Jordnær satsing
Båten blir levert medio april 2018 av båtbyggeriet Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord. Verftet har bygd ti båter for Rødne de siste 15 årene, f. eks. den første karbonfiberbåten i 2002.
- Rødne har siden oppstarten alltid bygd stein for stein, og fornyet flåten trinnvis. Nå gjør vi den største fornyelsen noen gang. Men, vi satser aldri over evne og gjør det vi har stor tro på. Det er fantastisk å ha eiere og ikke minst ansatte som vet hva som kreves når vi tar nye steg. Vi kjenner fjordene i Ryfylke bedre enn de fleste. Nå benytter vi kunnskap og engasjement til å presentere et helt nytt produkt, avslutter Lars A. Rødne.


Illustrasjon: Brødrene Aa
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Rødne Fjord Cruise

#KONKURRANSE
- bli vår æresgjest i april!


Vi feirer at vi bygger ny båt ved å invitere alle til å delta i en navnekonkurranse. Kanskje er det akkurat ditt navne forslag som blir utvalgt til å pryde vår nye båt?

Det er bare å la fantasien blomstre, men èn betingelse gjelder- navnet må tradisjon tro starte med «Ryger», resten overlater vi til kreativiteten. Premien er selvsagt heder og ære, men også en eksklusiv invitasjon til båtens dåp i april 2018
:)

Svar i kommentarfeltet, vinner kåres 7.desember.

Tar du utfordringen?
 

Refvik

Administrator
Staff member
På matsafari i Ryfylke?

L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka
Som Øyposten tidlegare har skrive om, satsar Sjernarøy-reiarlaget L. Rødne & Sønner friskt på nytt materiell. I desse dagar vert deira nye storsatsing bygd på verftet Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord, og i midten av april skal den nye båten med ein prislapp på 75 millionar kroner vera levert til Stavanger.
Båten, som vil ha ein maksfart på 19,9 knop og ha plass til 300 passasjerar, skal vera ein heilårsbåt. Om sommaren skal den gi ein unik naturoppleving på Lysefjorden, medan den i vinterhalvåret skal ut på ein ennå meir spanande reise.
L. Rødne & Sønner har nemleg inngått eit samarbeid med dei lokale kreftene Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist. Båten skal forvandlast om til ein slags arena for opplevingar og over halvparten av setene vil bli tekne ut. Dei er førebels midt i konseptutviklinga, men samarbeidet inneber at dei ynskjer å ta i bruk Ryfylkefjordane på ein heilt annan måte, og gjerne ha eit tilbod i vintersesongen som er tilpassa privatpersonar, grupper og bedrifter i heile Ryfylke.
- Gjennom dette samarbeidet ynskjer me å samla natur, kultur og matopplevingar i ein pakke. Det er viktig for oss å finna nye moglegheiter for å driva heilårsturisme, og fjorden gir oss moglegheiter. Eit slikt konsept er utruleg spanande, og det er kjekt å få vera med å skapa noko nytt. Eg har stor tru på at Ryfylke har plass til eit produkt som skil seg litt ut frå andre produkt som finst på land, seier sals- og marknadssjef i L. Rødne & Sønner, Eva Sørås Mellgren til Øyposten.

- Litt galne
- Kvifor inngår de samarbeid med Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist?
- Dei står for kvalitet, stor kreativitet, nytenking og ei lokal forankring. Det er viktig for oss å bruka Ryfylke, og det er veldig kjekt å ha med seg personar som har eit stort hjarte for å vera med å utvikla aktivetar i Ryfylke, seier Mellgren.
Den nye båten, og det nye konseptet er førebels toppen av kransekaka når det kjem til nyvinningar frå L. Rødne & Sønner. Reiarlaget, som feira 60-årsdag i 2016, starta med å driva skuleskyss i Sjernarøyane. Sidan har dei bygga stein for stein, og fornya flåten trinnvis. I 2002 var det mellom anna det første reiarlaget til å ta i bruk karbonfiber som båtmateriale, og no investerer dei altså 75 millionar kroner i ein ny båt.
- Me har alltid lyst til å bygga nye båtar. Det ligg i Rødne sin natur å vera langt framme, og me er nok litt galne når det kjem til å bygga båtar, seier dagleg leiar Lars Andre Rødne.
- Korleis oppstod ein slik idé?
- Me har vel sett at dette er eit behov som våre kundar har hatt, så me har ein magekjensle på at dette er noko som kan slå an. Det er eit kult konsept, og alle me har diskutert det med har stor tru på det. No står det berre igjen å sjå om kunden meiner det same, seier Rødne.
Sals- og marknadssjef Mellgren trur at matopplevingar og kultur i Stavangerregionen berre blir viktigare og viktigare i framtida.
- Difor er me veldig opptekne av å få ta ein del i det, og håpar å gi kundane moglegheit til å få med seg opplevingane kor maten blir laga, integrert i ein kultur- og naturoppleving, seier Mellgren.

Namnekonkurranse
For å feira Ryfylke-samarbeidet ynskjer også L. Rødne & Sønner å invitera til ein stor namnekonkurranse. Som kjent for mange startar mest alle båtane til reiarlaget med «Ryger», som var namnet på ei folkegruppe i dagens Rogaland i folkevandringstida og vikingtida i Norge. Det er også det einaste kriteriet i namnekonkurransen på denne båten.
- Den må starta med «Ryger». Det er viktig å halda på røtene våre. Men folk kan senda inn namneforslag til oss, og vinna heider, ære og særskild invitasjon til dåpen i midten av april, seier Mellgren.
Forslaga kan ifylgje Mellberg sendast til lene@rodne.no innan 30. november.


Les mere på sidene til Øyposten

Slik vil den nye båten bli sjåande ut:
 

Refvik

Administrator
Staff member
Rygerdronningen klar på stabelen
Publisert 13.03.2018

Da han var 24 år gammel kom Anders Rødne til Hyen for å kjøpe båt. Han fikk overnatte hos tanten til dagens administrerende direktør for Brødrene Aa. I dag sjøsetter rederiet Rødne sitt 12 karbonfiberskip fra verftet i Hyen, tanten har blitt 101 år og lever i beste velgående.

“Rygerdronningen” står klar på stabelen hos brødrene Aa i Hyen. Passasjerbåten som skal trafikkere Lysefjorden med 300 gjester om bord er rederiet Rødnes 12. karbonfiberskip. Navnet har skipet fått etter en navnekonkurranse og henspiller på folkegruppen «Rygene» som bodde i Ryfylket. I Hordaland bodde «hordene» (fra dem stammer uttrykket «de ville hordene»!) og i Grenland bodde «grenene».

Må være innovative

-I Hyen kan vi ikke bare gå over til nabobedriften for å skaffe oss ny jobb, sier administrerende direktør i Brødrene Aa Tor Øivin Aa. Vi må være innovative. Vi hadde laget et ambulansebåt og «baugen» på flytoget (!) i et nytt komposittmateriale. Vi så snart at materialet hadde store fordeler, men trengte en innovativ kunde som ville og turte å satse. Så dukket Anders Rødne opp. Det gikk snart gjetord i bygda om «guttungen som hadde kommet og ville kjøpa båt». Det var Anders Rødne. Et lite rederi kan ofte ta kjappere beslutninger enn et stort, og ha evnen til å kaste seg rundt og hoppe raskere på nye innovative løsninger.

Les meir på sidene til Skipsrevyen
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Rygerdronningen" sjøsatt idag ved verftet i Hyen

Alle foto: Rødne Fjord Cruise
 

Refvik

Administrator
Staff member
Dåp av "Rygerdronningen" i morgen tirsdag kl. 14:30 i Vågen i Stavanger

Gudmor er Ingrd Rødne
 

Tom McNikon

Member
Top