Rødne, Bygg nr. 302 ved Brødrene Aa, 297 passasjer katamaran "Rygerelektra"

Arild B.

Well-Known Member
Rødne har bestilt et søsterskip til "Rygerdronningen" hos Brødrene Aa for levering i 2020.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Rødne anskaffer søsterskip til «Rygerdronningen»

Hurtigbåtrederiet Rødne har inngått avtale med Brødrene Aa om bygging av et nytt, avansert passasjerfartøy for fjordcruise i vestlandsfjorder. Om støtteordninger og nødvendig infrastruktur legges til rette, kan skipet bli drevet av elektrisitet.

Nyanskaffelsen vil koste 80 millioner kroner, men prisen vil stige omlag 40 millioner kroner med batteripakke og elektrisk drift i stedet for et mer konvensjonelt dieseldrivverk.

Rødne har som strategi å anskaffe en ny båt hvert annet år og hadde sikret seg opsjon på snarlig byggetid ved skipsverftet i Hyen i Gloppen kommune. Det nye fartøyet vil kunne settes inn i fjordcruisetrafikken fra Stavanger allerede sommeren 2020.

Søster til «Rygerdronningen» Det nye skipet blir søsterfartøy til Rødne-rederiets flaggskip «Rygerdronningen», som Brødrene Aa leverte våren 2018. Katamaranen «Rygerdronningen» har skrog i karbonfiber, er 38 meter lang, tar nær 300 passasjerer og har en toppfart på 20 knop. Skipet er satt inn i fjordcruise fra Stavanger, og tilbakemeldingene er svært gode fra turister fra hele verden.

I 2018 fraktet Rødne godt over 100.000 passasjer på opplevelsescruise på Lysefjorden, en økning på 10 prosent fra året før. Fjordturer med Rødne Fjord Cruise er blitt en spydspiss for reiselivsnæringen i Rogaland.

Ut med diesel og inn med elektrisitet? I tråd med norske myndigheters intensjoner om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, medregnet ferger og hurtigbåter, har Rødne kartlagt hva det vil innebære å gå bort fra diesel og over til elektrisitet.

– Vi bygger stein på stein ved jevnlig å fornye vår flåte på en fremtidsrettet måte. Vi gjør grundige forarbeider ved å studere flere nye muligheter og tekniske løsninger. Optimaliserte og bærekraftige alternativer til dagens diesel er viktige elementer når vi planlegger våre investeringer, sier Rødnes daglige leder Lars A. Rødne.

Samtidig gjør han det klart at rederiet Rødne ikke alene kan makte en tilleggsinvestering på i overkant av 40 millioner kroner til elektrisk drift av den nye fjorddronningen. Han understreker at økonomiske tilskuddsordninger må på plass, hvis det nye skipet skal kunne bli helelektrisk.

– Skal våre ferger og hurtigbåter kunne seile utslippsfritt i fremtiden, må det legges til rette for det gjennom økonomisk støtte som kan forsvare de økte investeringene som kreves av oss, slår han fast.

Positive havnemyndigheter i Stavanger – I tillegg til elektrisk motordrift om bord i båtene må det utvikles infrastruktur ved kai for lading av batteriene. Vi trenger et godt samarbeid med havnemyndighetene om dette, og vi er glade for den positive velviljen som Stavanger Havn viser, sier Lars Rødne.

Havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn IKS synes det er svært spennende at Rødne-rederiet rigger seg til for videre vekst. Hun betegner det som en løfterik nyhet for den maritime næringen at Rødne går foran og arbeider for en fossilfri fremtid på sjøen.

– Vi er veldig positive til denne utviklingen og vil jobbe for å utvikle den nødvendige infrastrukturen i vårt havneområde for el-lading ved kai, sier hun.

– Rødne ønsker å satse på bærekraftig og miljøbevisst gjestekomfort ved å bidra til en stadig grønnere fjordturisme, minimere støy og utslipp fra båtene og maksimalisere opplevelsen for passasjerene om bord. Turister kommer til Norge for å oppleve fjordene våre hele året. De er i stigende grad miljøbevisste og er opptatt av å velge opplevelser med høy kvalitet. Det reflekteres i våre besøkstall, sier Lars A. Rødne.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Elektrisk katamaran i Lysefjorden og Ryfylke

Rødne Trafikk AS vil bygge en elektrisk katamaran som skal gå i trafikk i Lysefjorden og Ryfylke. Enova støtter prosjektet med 19.5 millioner kroner. Statsforetaket gir samtidig 10,3 millioner kroner i støtte til Smartly AS til bygging av en ladestasjon i Stavanger havn som skal sikre lading til det nye fartøyet.

– Det er viktig at vi nå får den første nullutslipps-hurtigbåten på vannet. Det kan skape et helt nytt grunnlag for å øke farten i omstilling til nullutslipp på hurtigbåter. Og det viser hvordan en fremoverlent næring griper mulighetene i og bidrar til det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Enova har tidligere støttet ulike typer fartøy med batterielektrisk drift. Prosjektet viser at norske miljøer er langt fremme i utviklingen av utslippsfrie fartøy.

– Her strekkes batteriteknologien lenger ved å kunne kjøre i høyere hastigheter over lengre avstander enn vi har sett tidligere. Det gir verdifull læring og vi må bruke erfaringene fra dette prosjektet godt i den videre utviklingen mot utslippsfrie hurtigbåter med enda større fart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Turistrute i opptil 3 timer
Båten, som er utviklet og blir bygd av Brødrene Aa, skal romme 297 passasjerer og et mannskap på fem. Den skal gå i en turistrute med drift i 2,5–3 timer og med en fart opp til 19 knop. Rødne Trafikk planlegger to turer per dag. Enovastøtten går til kjøp av batterier, el-motor samt styrings- og kjølesystemer.

– Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet og det er derfor viktig å få ned utslippene innenfor transportsektoren. Dette prosjektet vil gi norsk maritim industri verdifull kompetanse i utvikling og uttesting av ny teknologi, sier Nakstad.

Rødne Trafikk A/S planlegger å starte driften av fartøyet i april 2020.

Kilde: ENOVA
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Rødne:

#KONKURRANSE-bli vår æresgjest i dåpen!

Vi feirer at vi bygger ny ELEKTRISK BÅT ved å invitere alle til å delta i en NAVNEKONKURRANSE. Kanskje er det akkurat ditt navneforslag som blir utvalgt til å pryde vår nye båt?

Vi legger ingen føringer for navnevalget, men ordet «Ryger» går igjen på alle de 14 båtene vi har i drift i dag. Den nye blir båt nummer 15.

Det ville vært flott om vi kunne fått et navn som har noe med elektrisitet, ampere, batteri eller miljø å gjøre. Her er det mange alternativer, bare fantasien setter grenser!

Premien er selvsagt heder og ære, men også en eksklusiv invitasjon til båtens dåp våren 2020

Svar i kommentarfeltet, vinner kåres 5.JANUAR. (Konkurransen går ut i flere kanaler.)

Tar du utfordringen? Noe å kose seg med i juleferien!
 

Refvik

Administrator
Staff member
Rødne har fått en enorm response på forslag til namn på denne - dei har nå starta den vanskelige jobben med å velge et namn...
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Rødne:

Vi gleder oss til VÅR NYE BÅT kommer, og regner med at dere er like spente som oss! Vi vil derfor holde dere oppdatert framover med siste nytt fra Hyen:

I uke 3 og 4 er det meste av komponenter under dekk montert. Maling utvendig er i gang, montering av elektro pågår. Montering av rekkverk er utført, og en del dekksutrustning er montert.

Fortsettelse følger i neste uke
Begge foto: via rederiet
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nokre bilder fra sjøsettinga av "Rygerelektra"Alle foto: via Rødne Fjord Cruise
 

Refvik

Administrator
Staff member
I følge Rødne gjekk "Rygerelektra" fra Hyen kl. 14:00 i går onsdag for slippsetting i Eikefjorden før overlevering

Foto: via Rødne Fjord Cruise
 
Top