Sjøforsvarets Forsyningskommando, Bygg nr. 7048 ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Logistikk- og støttefartøy KNM "Maud"

Refvik

Administrator
Staff member
KNM MAUD

Forsvarets koreanske skandaleskip seiler omsider - 19 måneder forsinket

Endelig en god nyhet om Forsvarets største skip.

KNM Maud er Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy og skulle egentlig blitt levert 30. september 2016.

Etter gjentatte utsettelser ble en ny tidsplan spikret i fjor høst. Den tilsa at skipet skal være klart 30. april i år, altså 19 måneder forsinket.

Siden byggestart har det vært mange dystre meldinger fra DSME-verftet å absorbere for Forsvaret. Nå kommer det endelig positive nyheter fra Sør-Korea: Den nye leveringsfristen ser ut til holde.

– Oppfyller kravene
Like før jul var KNM Maud på jomfruferd. I løpet av tre dager ble skipets sjødyktighet satt på prøve.

– Resultatet er meget positivt og vi har fått de svarene vi ønsket å få. Fartøyets grunnprestasjoner ser ut til å svare til kravene, sier prosjektleder Bjørn Ove Stikholmen til Forsvarets forum.

Dette var den første korte sjøprøven for å teste framdriftssystemer. Om bord var personell fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret. Det gjenstår to tester før skipet kan leveres 30. april.

– Verftet skal gjennomføre neste testtur i februar. Det vil strekke seg over flere uker til sjøs og er et mye større og mer omfattende testprogram, forteller Stikholmen.

Når skipet kommer til Norge, skal det ifølge Forsvarets forum testes i ytterligere et år før reklamasjonstiden går ut. Samtidig skal det operasjonaliseres gjennom trening og øving av besetningen.

Deler av besetningen er allerede til stede på verftet som ligger på øya Geoje, en times biltur sør for Busan.

Pågått siden 2002
Det 181 meter lange fartøyet KNM Maud skal bidra til at Marinen og Natos flåtestyrker kan operere over lang tid både i hjemlige og internasjonale farvann.

Sjøforsvaret beskriver oppdraget slik: Å gi kampsystemene økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikkoperasjoner der fartøyene befinner seg. Det handler for eksempel om drivstoff, reservedeler, ammunisjon og sanitet. Støttefartøyet har dessuten hangarkapasitet til to (langt mer forsinkede) NH90 kystvakt/fregatt-helikoptre.

KNM Maud
Multirolle-logistikkfartøy under bygging hos DSME i Sør-Korea
 • Lengde: 180,7 meter
 • Bredde: 25,9 meter
 • Deplasement: 26 260 tonn
 • Fart: 18+ knop
 • Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop
 • Kjernebesetning: 50
 • Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector
Lastekapasitet
 • Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)
 • Annen last: Inntil 40 stk 20-fots forsyningskontainere à 20 tonn.
 • I tillegg kan fartøyet laste store mengder ammunisjon i eget ammunisjonsmagasin
 • Kan også frakte båter (for eksempel Stridsbåt 90) og kjøretøy, men dette vil spise av kontainerkapasiteten på dekk
Forsvarets evne til sjøbasert støtte har vært og er begrenset. Forgjengeren KNM Valkyrien ble faset ut allerede i juni 2015 etter 21 års tjeneste.

Arbeidet med å skaffe nytt logistikkfartøy har pågått siden 2002. FLO startet planarbeidet i 2006 før «Prosjekt 2513» ble godkjent av Stortinget i 2009. DSME vant anbudskonkurransen i 2013. Skipet koster 235 millioner dollar, cirka 1,9 milliarder kroner.

Les meir på sidene til Teknisk Ukeblad

Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy KNM Maud på den første sjøprøven i nærheten av verftet på Geoje sørøst i Sør-Korea
DJI_0127.1000x562.jpg

Foto: Ukjent via DSME
 

Refvik

Administrator
Staff member
KNM «Maud» ikke hjemme før til høsten

Logistikkfartøyet KNM «Maud» ble likevel ikke overlevert den 30. april i år, som planlagt.

Fartøyet er under testing, og hadde sin første seilas i desember 2017. Under gjennomføring av en testaktivitet har det imidlertid oppstått en skade på fartøyets hovedmaskineri som fører til en forsinkelse for overlevering til Forsvaret. Vurderingen fra verftet tilsier leveranse i løpet av sommeren, opplyser Forsvarsmateriell til Skipsrevyen.

Les meir på sidene til Skipsrevyen
 

Refvik

Administrator
Staff member
KNM MAUD

Forsvarets forsinkede skip ble skadet under testing i Sør-Korea

Ligger an til to års forsinkelse for KNM Maud.

Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy, KNM Maud, skulle etter kontrakten blitt levert 30. september 2016.
Etter gjentatte forsinkelser ble en ny tidsplan for prosjektet vedtatt i fjor høst. Den sa at skipet skulle leveres innen 30. april i år. Heller ikke denne fristen ble holdt.

Ifølge Forsvaret skyldes den siste forsinkelsen at skipet er blitt skadet. Nå ser det ut til at skipet i stedet blir levert en gang i sommer og kan seile hjem til Norge i løpet av høsten.

Skadet under testing
Like før jul for fem måneder siden var KNM Maud på jomfruferd og prosjektledelsen meldte om meget positive resultater. Fartøyets grunnprestasjoner så ut til å svare til kravene.

Dette var den første korte sjøprøven for å teste framdriftssystemer. Siden var det planlagt to større testseilaser før overlevering. Det er i forbindelse med dette at skipets hovedmaskineri er blitt skadet.

– Vurderingen fra verftet tilsier leveranse i løpet av sommeren, opplyser Forsvarsmateriell til Skipsrevyen.
Forsvaret vil gjennomføre nødvendig trening og utsjekk av personell før hjemseilas høsten 2018 - to år etter at skipet egentlig skulle vært levert.
Når skipet kommer til Norge, skal det etter planen testes i ytterligere et år før reklamasjonstiden går ut. Samtidig skal det operasjonaliseres gjennom trening og øving av besetningen.innen 30. april.

– Det er viktig for oss at fartøyet oppfyller kravene både med hensyn til sikkerhet og kvalitet som Forsvaret og Forsvarsmateriell har satt før overlevering gjennomføres. Vi har medarbeidere på plass i Sør-Korea som følger opp at innsatsen i ferdigstillingen fra verftet og andre involverte er i henhold til krav og
forventninger, sier Thomas T. Wedervang, sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, til magasinet.

Les meir på sidene til Teknisk Ukeblad
 

Nils A.

Member
– Et lyspunkt i en krevende periode

Det er en krevende tid for Sjøforsvaret. Natt til fredag var det imidlertid et lyspunkt da Sjøforsvaret mottok sitt helt nye logistikk- og støttefartøy, KNM Maud.

Tekst: Marius Villanger

– Dette er en stor og historisk dag for Sjøforsvaret og hele det maritime Norge. Det er ikke hver dag vi overtar et nytt fartøy, sa stabssjef i Sjøforsvaret, flaggkommandør Øystein Wemberg under en seremoni i Sør-Korea fredag. Samtidig som han belyste en svært krevende periode for Sjøforsvaret.

KNM Maud skal i fremtiden utgjøre en helt ny logistikk- og støttekapasitet i Sjøforsvaret. Det moderne skipet er rustet for å kunne holde egne og allierte styrker etterforsynt med nødvendig drivstoff, proviant, ammunisjon, reservedeler og verkstedkapasiteter.

– KNM Maud vil øke Sjøforsvarets operative utholdenhet, og vil primært kunne bidra med viktig støtte til våre egne og allierte sjøstyrker, forklarer stabssjefen.

Vil du jobbe i Sjøforsvaret som spesialist eller offiser?
Skipet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og fartøyet kan operere i alle farvann over hele verden. KNM Maud kan også fungere som et kommandofartøy hvis en stab embarkerer for å lede sjømilitære operasjoner fra havet. Stabssjefen fremhever den meget gode helikopterkapasiteten til fartøyet, samt laste- og krankapasitet.

Utstyrt med et stort sykehus har fartøyet en kapasitet til å behandle opp til 48 pasienter, med egen operasjonssal, traumerom, overvåkning, CT-skanner og mange andre rom man kjenner fra et sykehus. Det gjør at fartøyet sekundert kan egne seg til å støtte til det sivile samfunn ved en krise eller katastrofe, humanitære operasjoner eller søk- og redningsoperasjoner (SAR).

Fakta om KNM «Maud»
Maud2.png


VIKTIG NATO-BIDRAG
– Norge som en liten nasjon er totalt avhengige av våre allierte i NATO. Samtidig er vi avhengige av å aktivt bidra inn i alliansen, for å kunne forvente støtte tilbake dersom vi en gang skulle ha behov for det. Derfor må vi fortsette vårt langsiktige arbeid med å opprettholde Norges troverdighet i NATO, sa Wemberg.

– KNM Maud har en attraktiv logistikk-kapasitet, som også er etterspurt i NATO, så det vil bli lagt merke til at Norge nå har anskaffet et slikt viktig fartøy, som også kan brukes i alliansen eller i andre internasjonale operasjoner, forklarer Wemberg.

Godt samarbeid
Stabssjefen benytter anledningen til å berømme alt personellet som har jobbet både sent og tidlig i mange år for å fremskaffe KNM Maud. Spesielt berømmer han prosjektledelsen til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter (FMA MARKAP) for svært godt arbeid, og han understreker at Sjøforsvaret er stolte av FMA og DSME-verftet i Korea som har fremskaffet denne formidable ressursen til Sjøforsvaret.

– Godt samarbeid mellom verftet, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret er en vesentlig og viktig del av denne anskaffelsen. En dyktig prosjektledelse på begge sider har betydd mye i denne prosessen. Det har i tillegg gjort at vi har fått et skip som passer våre behov og brukermønster, utformet i samarbeid med besetningen som har fulgt prosessen tett. Spesielt innen det skipstekniske, hvor brukerne selv nærmest har bygget maskinsystemene opp fra starten, gjennom jevnlige besøk på verftet, berømmer Wemberg.

Fredag var det kontrèadmiral Bjørge Aase som på vegne av Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok KNM Maud. Forsvarsmateriell har stått for anskaffelsen og står har det formelle eierskapet, mens Sjøforsvaret nå har overtatt driftsansvaret.


maud_2.jpg
Illustrasjon: Forsvarsmateriell

Oppøving og utrustning gjenstår
Skipet fikk fredag norsk flagg, og har nå en periode med oppøving og utrustning foran seg i Sør-Korea før skipet og mannskapet kan regnes som operativt. Marinens nye stolthet skal så seiles hjem i løpet av første kvartal 2019. KNM Maud med besetning forventes å være fullt operativ i 2020.
KNM «Maud» er bygget ved det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), og hadde i 2013 en kontraktssum på 1,32 milliarder kroner. Skipet er det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje over fem ganger så stor som fregattene i Nansen-klassen.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Så får vi håpe at Sjøforsvaret faktisk seiler henne og ikkje legger ho til kai på Haakonsvern for det meste...
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nå er «Maud» døpt

Drøye to måneder etter at KNM «Maud» kom til Norge ble hun tirsdag 21. mai døpt i Bergen. - Må hell og lykke følge deg på fjorder og hav, sa leder i Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (AP) da hun som gudmor døpte det nye skipet

Historien frem til den historiske dåpsdagen i Bergen tirsdag har vært lang. Allerede i 2002 ble planene for et nytt logistikkfartøy lagt. Fire år senere, i 2006, startet Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) planarbeidet for et multirolle logistikkfartøy.

Ytterligere tre år senere, i 2009, godkjente Forsvarsdepartementet det som fikk navnet «prosjekt 2513».

I juni samme år ble kontrakten signert mellom FLO og DAEWOO Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) i Sør-Korea. Kontrakten hadde en verdi på 1,32 milliarder kroner.

I juni 2016 ble skipet sjøsatt, og en navneseremoni ble gjennomført i november 2017.

23. november 2018 ble skipet omsider overtatt av marinen. Da hadde prosjektet vært gjennom en rekke forsinkelser

Les meir og sjå mange bilder på sidene til Skipsrevyen

KNM "Maud"
img-2041.JPG

Foto: via Skipsrevyen
 
Top