Skipsteknisk tegner ny "Selvåg Senior"

egot

Member
Nye «Selvåg Senior» med klimamål i sikte
Med vertikal gasstank, last kjølt av overskuddskulde og strøm fra overskuddsvarme blir nye «Selvåg Senior» noe for seg selv i verdens fiskeflåte. Men LNG-valget og de andre grønne grepene gjør samtidig at ringnotfartøyet er på god vei mot FNs klimamål for 2030 når vi veier utslipp.

Det meste er som det pleier hos Skipsteknisk i Ålesund. Været utenfor er småvått, og mottagelsen og kontorkorridorene fulle av montre med skipsmodeller. Inne på møterommet er det likevel to ting man merker seg. Fiskebåtreder Egil Sørheim sitter klar. Og skipsplantegningen på bordet viser noe som kan se ut til å være en rund tank ganske langt fremme på båten. Nye «Selvåg Senior» vil bli noe for seg selv.

Les mer: https://norskfisk.no/2020/07/05/nye-selvag-senior-med-klimamal-i-sikte/
 
Top