Skipsulykker

Kystverket og Austevoll-rederiet Opilio AS jobber på spreng for at den havarerte båten «Northguider» kan berges så snart som mulig.
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/...or-a-berge-havaristen-og-minske-skadeomfanget
https://www.nrk.no/troms/kapplop-mot-iskanten-for-a-berge-traleren-_northguider_-1.14360000
Når KV Svalbard starter bergingen av den havarerte tråleren «Northguider» på Svalbard, vil SARex Svalbard bistå med kunnskap fra SARiNor-prosjektene som fokuserte på nettopp redningsoperasjoner i arktiske farvann.
https://www.vol.no/nyheter/2019/01/01/Vil-bistå-bergingsoperasjon-18163064.ece
 
Når KV Svalbard starter bergingen av den havarerte tråleren «Northguider» på Svalbard, vil SARex Svalbard bistå med kunnskap fra SARiNor-prosjektene som fokuserte på nettopp redningsoperasjoner i arktiske farvann.
https://www.vol.no/nyheter/2019/01/01/Vil-bistå-bergingsoperasjon-18163064.ece
KV Svalbard bistår i operasjonen på vegne av Kystverket, og ankom havaristedet torsdag 3. januar.
https://www.kystverket.no/Nyheter/2019/januar/havarert-traler-pa-svalbard/
https://www.tv2.no/a/10316850/
 
Last edited:
Top