Skipsulykker

Tim S.

Member
Når KV Svalbard starter bergingen av den havarerte tråleren «Northguider» på Svalbard, vil SARex Svalbard bistå med kunnskap fra SARiNor-prosjektene som fokuserte på nettopp redningsoperasjoner i arktiske farvann.
https://www.vol.no/nyheter/2019/01/01/Vil-bistå-bergingsoperasjon-18163064.ece
 

Tim S.

Member
Når KV Svalbard starter bergingen av den havarerte tråleren «Northguider» på Svalbard, vil SARex Svalbard bistå med kunnskap fra SARiNor-prosjektene som fokuserte på nettopp redningsoperasjoner i arktiske farvann.
https://www.vol.no/nyheter/2019/01/01/Vil-bistå-bergingsoperasjon-18163064.ece
KV Svalbard bistår i operasjonen på vegne av Kystverket, og ankom havaristedet torsdag 3. januar.
https://www.kystverket.no/Nyheter/2019/januar/havarert-traler-pa-svalbard/
https://www.tv2.no/a/10316850/
 
Last edited:
Top