Skipsulykker

Tim S.

Member
Redningsskøyta Idar Ulstein sleper fiskefartøy mot Måløy. Hentet fartøyet ca 30 nm NW av Ålesund

Hvilket skip er det?
 
Top