Snelandias ruter:

Ola Johannesen

New Member
Fra 1. januar 2016 startet en ny anbudsperiode i Finnmark. Boreal vant anbudet og Snelandia ble det nye navnet på samferdselsatsingen.
Da det hele startet på nyåret 2016 hadde alle hurtigbåtrutene fått express-navn, idag seiler følger fartøy i følgende express.

MS Ingøy (Fartøy ved oppstart 2016: MS Årøy) - Rute 310 AltafjordXpressen (Kvalfjord - Altnes - Hakkstabben - Storekorsnes - Kongshus (Årøya) - Alta)
MSIngoy2015.jpg
Fotografert 7. juni 2016 ved Øksfjordklubben på tur til Øksfjord etter en tur ut i Loppadistriktet, da som fast i LoppaXpressen.

MS Loppøy - Rute 320 LoppaXpressen (Øksfjord - Seglvik - Skavnakk - Loppa - Sandland - Sør Tverfjord - Langfjordbotn - Bergsfjord - Nuvsvåg - Øksfjord - Storekorsnes - Alta/ - Hasvik - Kårhamn - Hammerfest)
MSLoppoy2015.jpg
Her ved ankomst Hammerfest etter levering fra Brødrene Aa 28. september 2015.

MS Falkefjell
- Rute 330 VargsundXpressen (Hammerfest - Storekorsnes - Alta)
MSFalkefjell2011.jpg
Ettermiddagstur i VargsundXpressen tatt 5. juni 2016.

MS Nordic Sky (Fartøy ved oppstart 2016: MS Rogerskyss) - Rute 340 Skoleruta i Rognsundet (Kvalfjord - Altnes - Storekorsnes)
MSNordicsky2015.jpg
Her fotografert da MS Kobbøy var klar for å ta over LangfjordXpressen i februar 2016

MS Årøy (Fartøy ved oppstart 2016: MS Ingøy) - Rute 350 MåsøyXpressen (Havøysund - Måsøy - Ingøy - Gunnarnes - Hammerfest)MSAroy2015.jpg
Ankomst Hammerfest etter levering fra Oma Båtbyggeri 4. mai 2015

MS Kobbøy (Fartøy ved oppstart 2016: MS Nordic Sky) - Rute 360 LangfjordXpressen (Skjånes - Langfjordnes - Nervei - Nervei - Smalfjord)
MSKobboy1998.jpg
Ved slipp på Fuglenes i Hammerfest, klargjort for LangfjordXpressen. Malt hvit og fått på Snelandialogoen og bytte av x antall plater med aluminium.

MS Hornøy (Fartøy ved oppstart 2016: MS Melkøy) - Rute 380 SørøysundXpressen
MSHornoy2016.jpg
Ved ankomst Hammerfest etter leveringen fra Oma Båtbyggeri 29. april 2016. Samme dag som MS Renøy forlot Hammerfest for siste gang.

MS Håja (Fartøy ved oppstart 2016: MS Zurich) - Skyssbåten Lille Survik - Hammerfest (Driftes midlertidig av Hammerfest kommune)
MSHaja2007.jpg
Avgang Hammerfest i losoppdrag.

Reservebåt - MS Melkøy (Fartøy ved oppstart 2016: MS Renøy)
MSMelkoy2015.jpg
I SørøysundXpressen da som fast fartøy i ruten, fotografert utenfor Hammerfest 29.april 2016

Alle foto: Ola Johannesen
 
Last edited:

Ola Johannesen

New Member
Fergene:

MF Hasvik og MF Bergsfjord - Rute 500 (Hasvik - Øksfjord) 510 (Øksfjord - Tverfjord) og 520 (Øksfjord - Bergsfjord - Sør Tverfjord)
MFHasvik2015.jpg
Ved indre havn i Hammerfest i påvente av at kaiene i Loppa skal stå klar slik at hun kan settes i rute. Fotografert 29. januar 2016
MFBergsfjord2015.jpg
Ankomst Øksfjord, foto fra 7. juni 2016.

MF Skaget - Rute 530 Kongshus (Årøya) - Mikkelsby - driftes av Altafjord Oppdrett AS
1585145240565.png
Ved kai på Årøya (Foto: Altaposten).

MF Jøfjord - Rute 550 Korsfjord - Nyvoll
MFJofjord2007.jpg
Ankomst Hammerfest til verkstedsopphold. Foto fra 15.september 2015.

MF Akkarfjord - Rute 560 Akkarfjord - Kjerringholmen
MFAkkarfjord2001.jpg
Fra verkstedopphold i Havøysund, handikapheis montert. Her fotografert på vei til Hammerfest for å få Snelandiaprofil på skutesidene. Foto fra 29. april 2016.

Reserveferge MF Rana
MFRana2018.jpg
Her fotografert ankomst Hammerfest 9.mars 2020.

Reserve for gassfergene i Loppa og Hasvik er MF Lurøy. Foto kommer senere.


Alle foto (minus bildet av MF Skaget): Ola Johannesen
 
Last edited:

Ola Johannesen

New Member
Loppa og Hasvik med redusert fergekapasitet denne uken.
"Hasvik" har hatt feil siden mandag, og ligger nå i Alta. Vanligvis skal "Lurøy" settes inn etter fire dager men i dette tilfelle blir "Rana" satt inn fra i kveld. Dette vil vare til onsdag 8. april.
Pga mye vær og stengte veier måtte "Bergsfjord" til Hammerfest på tirsdag for å bunkre gass noe som gjorde at både Hasvik og Loppa var uten ferge på tirsdag.
Pga nevnte stengte veier anløp "Bergsfjord" Hasvik - Øksfjord - Nyvoll på tirsdag og gikk over i Rute 501 Reserveruten. Reserveruten er spesial tilpasset rute hvor kun en ferge betjener alle tre sambandene.
 
Top