Strandfaraskip Landsins, Bygg nr. 49 ved GS Marine, Kombinert bil- og passasjerkatamaran "Erla Kongsdottir"

Refvik

Administrator
Staff member
Sande-selskap med gjennombrot på Færøyane

- Dette vil revolusjonere måten å tenke hurtigbåt på.

Det seier skipsingeniør og båtutviklar Ingebjørn Aasheim ved GS Marine.

Gursken-selskapet har nyleg signert kontrakt om bygging av ein 27 meter lang karbonfiber-katamaran med det statlege færiske transportselskapet Strandfaraskip Landsins.

Men det kan verte mykje meir, og det er heller ikkje snakk om ein vanleg katamaran.

- Vi leverer i praksis eit komplett transportsystem, seier Aasheim.

Lærdom frå offshore vind
Katamaranen vert spesialbygd for å frakte turistar og andre reisande til øyar og andre utpostar på Færøyane.

Hittil har dette vore vanskeleg på grunn av mykje sjø og dårlege landingstilhøve, dels med steile klipper.

Men Gursken-selskapet meiner å ha løyst dette problemet ved å byggje katamaranen slik at han automatisk kan koplast fast i baugen til ei spesialbygd kailøysing i stål.

- I offshore vind-industrien har ein slike løysingar, men dette er ikkje brukt før mellom eit fast anlegg på land og ein båt, seier Aasheim.

Billeg kailøysing
Det er selskapet Undertun Industrier som skal levere det modulbaserte kaisystemet.

- Nøkkelen er at dette er billeg å produsere, og kan setjast opp dei fleste stader, seier Aasheim.

Katamaranen vert festa i baugen til kaisystemet, slik at det berre er akterenden som vil bevege seg i bølgjene.

- Systemet vil fungere godt i bølgjer opp til 1,5 meter, seier Aasheim.

Batterihybrid
Den første katamaranen av den nye typen skal kunne ta 97 passasjerar og tre bilar.

I utgangspunktet skal katamaranen brukast til den stadig aukande turisttrafikken på øygruppa, men skal også fungere som reserveløysing for dei ordinære ferjene for Strandfaraskip Landsins.

Katamaranen vert ein batterihybrid.

- Han skal kunne gå rundt 1,5 time på batteri, slik at det vert ei heilt utsleppsfri og stille reise inn til fuglefjell og naturreservat, seier Aasheim.

Arbeidet på den nye katamaranen skal starte 1. mai og vare i eitt år.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)
Illustrasjoner: GS Marine
 
Top