Suksess for Wavefoil på Færøyene

MichaelPaulsen

New Member
Suksess for Wavefoil på Færøyene

I september 2019 ble den færøyske fergen M/F Teistin verdens først skip med inntrekkbare baugfoiler fra det Trondheimsbaserte selskapet Wavefoil AS.

Foilene konverterer bølgeenergi direkte til framdrift og reduserer skipsbevegelsene. Resultatet er at skipet sparer drivstoff og komforten om bord bedres.

Siden 25. september 2019 har M/F Teistin fått ekstra framdrift av bølgene i Nord-Atlanteren, og fraktet tusenvis av passasjerer mellom Gamlarætt,
Skopun og Hestur på Færøyene med inntrekkbare baugfoiler fra Wavefoil. Området er ekstremt værhardt og installasjonen anses som vellykket etter tre ukers problemfri drift.

Gründer og daglig leder i Wavefoil Eirik Bøckmann har forsket på effekten av baugfoiler som stipendiat og postdoktor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

– Foilmodulene våre passer for skip under ca. 200 m som seiler i bølgerike farvann. Foilene vil trolig redusere drivstofforbruket til Teistin med rundt 10 prosent, sier Bøckmann.

Vi kunne ikke ha ønsket oss et mer velegnet skip for vår første installasjon enn M/F Teistin. Skipet seiler en svært værutsatt rute og vi ser at foilene brukes så godt som hele tiden, sier Bøckmann.

Mannskapet på skipet er fornøyd. – Jeg merker at Teistin beveger seg mindre i sjøen enn tidligere, sier Jónleif Láberg, kaptein på M/F Teistin.

Med støtte fra NTNU Discovery, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Climate-KIC, samt privat kapital, har Wavefoil utviklet og produsert selskapets første fullskala foilmodul.

Foilene kan installeres på både eksisterende og nybygde skip.

– På to og et halvt år har Wavefoil gått fra idé til marked ved hjelp av statlig støtte og privat kapital, blant annet såkalt folkefinansiering.

Dette viser at det norske virkemiddelapparatet fungerer godt og at nordmenn har troen på grønn teknologi, sier Bøckmann.

Potensialet er stort. – Hvis alle egnede skip installerer våre foilmoduler vil man kunne spare 10-20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i klimagassutslipp, sier Bøckmann.

Effekten av baugfoiler er nøye dokumentert gjennom modellforsøk og simuleringer.

– Med installasjonen på Teistin ønsker vi først og fremst å demonstrere at inntrekkingsmekanismen er driftssikker, og at systemet gir en god brukeropplevelse.
Så langt ser det ut som vi har lyktes med nettopp det, sier teknisk sjef i Wavefoil Audun Yrke.

Neste leveranse er like om hjørnet. Wavefoil produserer nå foilmoduler til en ny ambulansebåt for Vest-Finnmark, som skal leveres fra verftet Maritime Partner i Ålesund sommeren 2020.

– Vi hentet nylig penger for å vokse, og med den vellykkede demonstrasjonen på Færøyene er vi posisjonert der vi skal være for å levere til en voksende etterspørsel av foilmodulene våre.

Nå er vi klare til å erobre markedet, sier Bøckmann.

OM WAVEFOIL
Wavefoil AS er et Trondheimsbasert firma som leverer moduler med inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15% drivstoff og gjør det mer behagelig å være om bord. Fordelene med baugfoiler har vært kjent lenge, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentsøkt løsning der foilene kan trekkes inn i skipet, noe som er avgjørende for at slike foiler kan tas i bruk.

5.jpg
Fra venstre: Eirik Bøckmann (daglig leder, Wavefoil), Erlend Vastveit (produktutvikler, Wavefoil) og Audun Yrke (teknisk sjef, Wavefoil) foran M/F Teistin på MEST Shipyard i Tórshavn på Færøyene.
 

MichaelPaulsen

New Member
Etter et halvt år er det ingen tvil: Foilene fungerer som forventet

Bilde1.png
Figur 1: Fra venstre: Eirik Bøckmann (daglig leder, Wavefoil), Erlend Vastveit (produktutvikler, Wavefoil)
og Audun Yrke (teknisk sjef, Wavefoil) foran M/F Teistin på MEST Shipyard i Tórshavn. Foto: Polar Films

I september 2019 ble den færøyske fergen M/F Teistin verdens første skip med inntrekkbare baugfoiler fra det Trondheimsbaserte selskapet Wavefoil AS. Etter et halvt år i drift kan selskapet nå gå ut med offisielle tall:
Vi ser at dieselforbruket har gått ned med 9% siden installasjonen. Det er en dramatisk nedgang i en bransje der man må kjempe for hver prosent, sier daglig leder Eirik Bøckmann.


Likevel er det forbedringen av komforten rederiet Strandfaraskip Landsins trekker frem som det mest positive. De opplever at M/F Teistin er blitt roligere i sjøen, noe som blir verdsatt på den værharde ruta.
Jeg merker at Teistin beveger seg mindre i sjøen enn tidligere, sier Jónleif Láberg, kaptein på M/F Teistin.


Wavefoil tilbyr både drivstoffbesparelser og økt komfort i én og samme løsning, og dette er de alene om i markedet.

Bilde12.png
Figur 2: M/F Teistin klar for sjøsetting. Hun gikk tilbake i ordinær rute 25. september 2019 og har siden seilt uten driftsavbrudd. Foto: Polar Films


Ny løsning på gammel idé

Ulike baugfoilkonsepter har vært studert helt siden 1800-tallet. Daglig leder i Wavefoil Eirik Bøckmann har forsket på effekten av baugfoiler som stipendiat og postdoktor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.
Foilene demper stampebevegelsene og gir ekstra fremdrift i bølger. Et skip som beveger seg i bølger vil oppleve en betydelig tilleggsmotstand, og denne reduseres ved å dempe stampebevegelsen. I tillegg utnytter foilene bølgeenergi til å skape fremdrift.
Summert opp gir baugfoiler en økonomisk og miljømessig gevinst i bølger, men hvis ikke foilene kan trekkes inn i stille vann går vinningen opp i spinningen. Det har Wavefoil nå løst.
Hvis alle egnede skip installerer våre foilmoduler vil man kunne spare 10-20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i klimagassutslipp, sier Bøckmann.


Selskapet Wavefoil AS ble startet i 2016 og har per i dag 4 ansatte. Med støtte fra NTNU Discovery, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Climate-KIC, samt privat kapital, har Wavefoil tatt baugfoiler fra et akademisk konsept til et kommersielt produkt på rekordtid.
Våre foiler leveres i form av en komplett foilmodul. Vi har utviklet fire foilmoduler i ulike størrelser som dekker behovet for alle skip fra 20-200 meter. Foilmodulene kan installeres på både eksisterende skip og nybygg, sier BøckmannDriftssikkerhet er alfa og omega
Effekten av baugfoiler er nøye dokumentert gjennom modellforsøk og simuleringer. Det er derfor lite usikkerhet rundt gevinsten av baugfoiler gitt at fartøyet seiler i utsatt farvann.
Vi opplever at rederne har tro på verdiforslaget vårt. Mange redere er skeptiske til ny teknologi, og det har vi stor forståelse for. Derfor er det alfa og omega at vi nå har fått demonstrert driftssikkerhet på M/F Teistin. Vi skal jo sove om natta vi også, sier teknisk sjef Audun Yrke.


Bruk av foilene har blitt rutine for mannskapet på M/F Teistin. Mannskapet kan selv velge når de vil ta ut foilene.
Det er gledelig å se at foilene er i bruk omtrent hele tiden. Det betyr at de merker fordelene samtidig som de stoler på systemet vårt, sier Yrke


Foilene blir trukket inn ved ekstremvær. I tillegg går fergen innom en tredje havn et par ganger i uka, og der foretrekker enkelte av mannskapet å ta inn foilene. Stille vann forekommer svært sjelden på Færøyene.

Bilde13.png
Figur 3: Julefreden senket seg over Færøyene første juledag 2019. Foilene vises godt i det klare vannet. Foto: Wavefoil.


Leverer også til hurtigbåtmarkedet

Wavefoils minste foilmodul er designet for hurtiggående katamaraner, da med en foilmodul i hvert skrog. I skrivende stund installeres det foilmoduler i Brim Explorers hybride sightseeingbåt M/S Bard.
Samtidig produserer Wavefoil foilmoduler til Loppa Legeskyss’ ambulansebåt for Vest-Finnmark. Begge fartøyene leveres av Maritime Partner i Ålesund.

M/S Bard kan i utgangspunktet operere 10 timer på batteri. Ved økt motstand i bølger vil følgelig batterikapasiteten bli fortere oppbrukt.
Her vil foilene avlaste batteriet slik at rederiet fortsatt kan tilby lydløse nullutslippsturer også når det er bølger.

For ambulansebåten vil foilene bidra til at båten kan holde høyere fart i bølger uten at det går utover komforten til pasientene.
For ambulansebåten vil foilene kunne bidra til å redde liv. Det er ikke hverdagskost for mariningeniører, sier Yrke.

Vi ser veldig frem til å få disse båtene i drift. De viser nye aspekter ved bruk av inntrekkbare baugfoiler som vi gleder oss til å få demonstrert. I tillegg ar det artig at båtene skal operere i norsk farvann, sier Bøckmann.OM WAVEFOIL

Wavefoil AS er et Trondheimsbasert firma som leverer moduler med inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15% drivstoff og gjør det mer behagelig å være om bord.
Fordelene med baugfoiler har vært kjent lenge, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentsøkt løsning der foilene kan trekkes inn i skipet, noe som er avgjørende for at slike foiler vil bli tatt i bruk.
 
Top