Tilbud på drift av Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Konkurranse om riksvegferjesamband på Sunnmøre

Fire rederi har levert tilbud på drift av ferjestrekningene E39 Festøya-Solavågen og rv. 651 Volda-Folkestad.

Kontrakten gjelder drift av to elektriske ferjer og ei hybridferje på sambandet mellom Festøya og Solavågen. Her skal det være avganger hvert 20. minutt. På sambandet mellom Volda og Folkestad skal det være ei elektrisk ferje, med avganger hvert 40. minutt. Kontrakten har en varighet på ti år, fra 2020 til 2029.

Disse har levert tilbud:
  • Boreal AS
  • Torghatten Sjø AS
  • Norled AS
  • Fjord1 ASA
Statens vegvesen skal nå gå igjennom dokumentasjonen og evaluere tilbudene. I evalueringen vektes pris 70 prosent og miljø 30 prosent. Tilbudsprisene er ikke offentlige før valg av kontraktør er avgjort. Planen er å underskrive kontrakten i begynnelsen av april.

Kilde: Statens Vegvesen