Tilbud på drift av Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Konkurranse om riksvegferjesamband på Sunnmøre

Fire rederi har levert tilbud på drift av ferjestrekningene E39 Festøya-Solavågen og rv. 651 Volda-Folkestad.

Kontrakten gjelder drift av to elektriske ferjer og ei hybridferje på sambandet mellom Festøya og Solavågen. Her skal det være avganger hvert 20. minutt. På sambandet mellom Volda og Folkestad skal det være ei elektrisk ferje, med avganger hvert 40. minutt. Kontrakten har en varighet på ti år, fra 2020 til 2029.

Disse har levert tilbud:
  • Boreal AS
  • Torghatten Sjø AS
  • Norled AS
  • Fjord1 ASA
Statens vegvesen skal nå gå igjennom dokumentasjonen og evaluere tilbudene. I evalueringen vektes pris 70 prosent og miljø 30 prosent. Tilbudsprisene er ikke offentlige før valg av kontraktør er avgjort. Planen er å underskrive kontrakten i begynnelsen av april.

Kilde: Statens Vegvesen
 

Refvik

Administrator
Staff member
#2
Norled leverte beste tilbud på riksvegferjesambandene på Sunnmøre

Statens vegvesen har innstilt Norled som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på rv. 651 Volda-Folkestad og E39 Festøya-Solavågen fra 2020-2029. [04.04.2018]

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,5 milliarder kroner og det var fire rederi som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70 prosent og miljø 30 prosent.Vekting av tilbud på riksvegferjesambandene på Sunnmøre 2020-2029

Kontrakten gjelder drift av to elektriske ferjer og ei hybridferje på sambandet mellom Festøya og Solavågen. Her skal det være avganger hvert 20. minutt. På sambandet mellom Volda og Folkestad skal det være ei elektrisk ferje, med avganger hvert 40. minutt.

Klagefristen for tilbyderne er satt til 24. april. Kontrakten vil bli underskrevet når fristen har gått ut.

Kilde: Statens Vegvesen
 

Refvik

Administrator
Staff member
#3
Kontrakten gjelder drift av to elektriske ferjer og ei hybridferje på sambandet mellom Festøya og Solavågen. Her skal det være avganger hvert 20. minutt. På sambandet mellom Volda og Folkestad skal det være ei elektrisk ferje, med avganger hvert 40. minutt.
Så da blir det vel nokre nybygg samt evt. ombygging?
 
Top