Vegsund Slip - Starta på storordre for Fjord1

Refvik

Administrator
Staff member
Utdrag fra artikkelen over:

"– MF Geiranger skal byggjast om med ny motor. Det er ein tilsvarande jobb vi har gjort på Fjord1-ferja MF Solskjel og Norled-ferjene MF Os og MF Kvam, tidlegare. I tillegg skal MF Stordal byggjast om med renseanlegg for eksos og MF Sykkylvsfjord skal byggjast om med universell utforming, fortel Kristian Drønnen"
 
Top