Anbud Trøndelag 2024 og 2025

Brattvåg - Dryna er akkurat innenfor fartsområde 2.
Stemmer, men når "Aukra" vikarierte ble det sendt ut melding om at det kunne bli forsinkelser siden den ikke kunne krysse på samme måte som "Haram" og "Dryna".
Hva som lå i det vet jeg derimot ikke
 
Stemmer, men når "Aukra" vikarierte ble det sendt ut melding om at det kunne bli forsinkelser siden den ikke kunne krysse på samme måte som "Haram" og "Dryna".
Hva som lå i det vet jeg derimot ikke
Ble sendt ut lignenede melding når Bjarkøy gikk. De har nok brukt å gå litt lengre ut i fjorden ved dårlig vær for å unngå brottsjø og rulling og dermed krysset grensen for fartsområde.
 
Korsen fartsområdet er nødvendig for den ruten? At Haram har fartsområdet 3 skyldes nok hennes fortid.

No vart eg litt gira på å finne svaret. https://www.barentswatch.no/fiskinfo/ viser linien mellom fartsområde 2 og 3, så det skal nok gå greit.

View attachment 14826
Vært en praksis i dårlig vær at Haram og Dryna krysset ut i Fartsområde 3 da de er klassifisert for det område. Men pr kontrakt med fylket så er ruta fartsområde 2. THN mener at det er feil og at ruta egentlig er fartsområde 3, men så har Sdir gripet inn å snudd alt opp ned. THN kjemper for å få gå i fartsområde 3 igjen da midsundingene ikke er fornøyd med kansellering uansett årsak
 
I en sak til fylkestinget i Trøndelag framkommer det litt mer informasjon om fartøy til Levanger- Hokstad fra nyttår:

Fartøyene i fergeruten har følgende kapasiteter:
• Rute 950, MF Ytterøy (frem til 1. januar 2025): 147 PAX, 38 PBE og 2,5 VTE
• Rute 950, MF Levanger (reserve frem til 1. januar 2025): 190 PAX, 28 PBE og 2 VTE
• Rute 950, MF Harøy (fra 1. januar 2025): 146 PAX, 37 PBE og 5 VTE
• Rute 950, MF Eid (reserve fra 1. januar 2025): 106 PAX, 30 PBE og 2 VTE


På rute 950 Levanger – Hokstad, er fergekaiene plassert i Levanger sentrum samt på Hokstad på Ytterøy. Begge disse fergekaiene er for korte i forhold til dagens ferge med en kapasitet på 38 PBE. Fra 2025 vil det bli benyttet ferge(r) som er ca. 15 meter lenger enn dagens ferge. For å få fergene fra 2025 til å passe med krav i i nytt regelverk, N400, installeres det støttepæler som kaiforlengelse både i Levanger og på Hokstad. I tillegg demonteres fergenes løftebauger. Disse tiltakene gjør at fergene er godkjent av SVV i sambandet Levanger – Hokstad i henhold til håndbok N400.


Selve dokumentet kan leses hos Trøndelag fylkeskommune
 
I en sak til fylkestinget i Trøndelag framkommer det litt mer informasjon om fartøy til Levanger- Hokstad fra nyttår:

Fartøyene i fergeruten har følgende kapasiteter:
• Rute 950, MF Ytterøy (frem til 1. januar 2025): 147 PAX, 38 PBE og 2,5 VTE
• Rute 950, MF Levanger (reserve frem til 1. januar 2025): 190 PAX, 28 PBE og 2 VTE
• Rute 950, MF Harøy (fra 1. januar 2025): 146 PAX, 37 PBE og 5 VTE
• Rute 950, MF Eid (reserve fra 1. januar 2025): 106 PAX, 30 PBE og 2 VTE


På rute 950 Levanger – Hokstad, er fergekaiene plassert i Levanger sentrum samt på Hokstad på Ytterøy. Begge disse fergekaiene er for korte i forhold til dagens ferge med en kapasitet på 38 PBE. Fra 2025 vil det bli benyttet ferge(r) som er ca. 15 meter lenger enn dagens ferge. For å få fergene fra 2025 til å passe med krav i i nytt regelverk, N400, installeres det støttepæler som kaiforlengelse både i Levanger og på Hokstad. I tillegg demonteres fergenes løftebauger. Disse tiltakene gjør at fergene er godkjent av SVV i sambandet Levanger – Hokstad i henhold til håndbok N400.


Selve dokumentet kan leses hos Trøndelag fylkeskommune
Trist lesing for Eid og Harøy som mister sine løftebauger. Trenden fortsetter.
 
Trist lesing for Eid og Harøy som mister sine løftebauger. Trenden fortsetter.
Ja, maritime hensyn kan man ikke forvente hensynstatt med oppdragsgivere som de vi har i dag.
All relevant skjønn og kunnskap er forduftet og byråkratiet er enerådende.
 
"Osen" på vei inn mot Sandviksberget, leste en kommentar på facebook at man klagde på støynivået på "Osen" kontra forgjengeren. Jeg kan ikke sammenligne med "Osenfjord", men "Osen" kunne i hvert fall høres på lang avstand.1000017965.jpg
 
Må vel oppgraderes osv ho da?
"Nå er fast fergeløsning i Øyrekka bestemt
Innen påske i 2025 skal en oppgradert MF Ramtind erstatte MF Frøyaferja og styrke fergekapasiteten i Øyrekka.

AtB og Torghatten Midt er glade for å kunngjøre en permanent løsning for å styrke fergekapasiteten i Øyrekka. MF Ramtind vil erstatte MF Frøyaferja og settes inn i rute senest til påsketrafikken i 2025. Dette vil bidra til å avlaste trafikktopper og gi god kapasitet i perioder med større press. Avtalen med Torghatten Midt løper frem til april 2029, med mulighet for forlengelse i opptil to år.

Frakt av farlig gods

MF Ramtind regnes som en lukket ferge. Den trenger derfor å bli godkjent for frakt av farlig gods (ADR) under spesielle vilkår. Sjøfartsdirektoratet har nå gitt denne tillatelsen, forutsatt at kun sjåfør av bilen som frakter godset, er med på disse turene. AtB er tydelige på at turene må planlegges nøye, varsles om i god tid og unngå pressavganger for å minimere ulemper for andre reisende.

Oppgraderinger

Når MF Ramtind settes i drift, vil den effektivt avlaste trafikktopper. MF Ramtind har en kapasitet på 23 personbiler og 96 passasjerer, og vil være utstyrt med heis fra bildekk til passasjersalong over dekk. Fergens manøvreringsevner vil også gjennomgå oppgraderinger tilpasset seilingsforholdene i Øyrekka, som tidvis kan være utfordrende.

– Dette blir en god løsning for Øyrekka, som vil gi økt kapasitet og redusere trafikktopper, sier Danielle Forsland Hveding, seksjonsleder Mobilitetstilbud regionene i AtB. – Passasjerene vil kunne nyte en flott utsikt over skjærgården fra salongen over bildekket, legger Hveding til. Takk til MF Frøyaferja – Etter den uheldige brannen på MF Helgøy, som opprinnelig skulle operere sambandet, er vi veldig glade for å endelig annonsere en erstatter for MF Frøyaferja. Med ombygging av MF Ramtind får vi ei ferje som er perfekt tilpasset forholdene og trafikkmengden i Øyrekka. Det er et krevende samband både med tanke på vær og farvann, hvor vi får utnyttet kjernekompetansen vår, sier Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten Midt. Torghatten Midt avventer nå at MF Ramtind skal få plass på verft for nødvendige oppgraderinger. Vi vil informere nærmere om oppstarten så snart vi vet mer. Når dette skjer, vil vi takke av MF Frøyaferja for sin lange og trofaste tjeneste i Øyrekka. "
 
Last edited:
Back
Top