Benonisen Fiskeri AS, Bygg nr. 363 ved Vestværftet Aps, 44.5 meter Fiskefartøy "Elias Johan"

Refvik

Administrator
Staff member
Benonisen passerer 50 meter

Nye «Elias Johan» blir en av de største kystbåtene i Norge.

Kristian Benonissen kunne under Lofotfishing bekrefte at de har planer om å bytte ut to år gamle og 38 meter lange «Sander Andre» med et nybygg som skal samle hele rederiets kvotebeholdning på én kjøl.

I dag fisker rederiet to kvotepakker gjennom nybyggordning, og Kristian sier de vil justere beholdningene noe slik at de sitter med 4 torsk, 4, sild, 4 seinot og 4 makrell, samt en reketrålkonsesjon.

- Vi har styra mye de siste fire- fem årene, og jeg ser frem til å få en mer stabil situasjon med å samle alt på en båt. For oss betyr det mye for å utnytte kvotene fullt ut økonomisk.

Ekstra areal
Båten som henger på veggen bak Benonisen er formelt allerede et kontrahert prosjekt.

- Båten har endret seg undervegs i prosessen, og etter at jeg fredag fikk godkjent ervervstillatelsen fra direktoratet på de vilkår vi ønsket å bygge båten, kan vi si at det er dette designet vi vil gå for.

Båten blir 51 meter lang og 13 bred, og vil få langt mer plass til fabrikk og fangstbehandling enn dagens 38-metring.

- Det er blant annet dette vi har diskutert med direktoratet, for å sette av disponibelt areal inntil vi finner en bedre anvendelse for biprodukter enn vi har i dag.

Lengre turer i havet
Benonisen ser for seg at andelen rund fisk til land vil bli lavere i fremtiden, og at det for båten vil handle om å gjøre mer og mer om bord, på turer som blir lengre og lengre. Frysing vil derfor også bli en del av konseptet.

- Slik fisket har utviklet seg med lange turer ut i havet blir man ineffektiv. Det går et par dager i gåing og leiting før man kommer i fiske, og så skal man fiske et par dager før det er på tide å gå heim igjen.

Halvannet år
- Men 50 meter. Mange mener dette er i største laget for å enda kalle seg kystbåt?
- Skal vi ha ungdommen med oss i denne næringa så må vi ha skikkelige båter. Unge folk vil på not og snurrevad, du får dem ikke med på havet i den typen båter vi begynte med, mener Kristian.

Han regner med at byggingen kan starte i løpet av sommeren, og at det vil gå halvannet år til båten er leveringsklar. Naval Consult står for designet, og båten bygges ventelig hos Larsnes Mek. Verksted

Kilde: Kyst og Fjord

NC 50 "Elias Johan"
Benonisen-passerer-50-meter_article_huge.jpg

Foto: Erik Jenssen
 
Vestværftet Aps i Hvide Sande har signert endelig kontrakt med Benonisen Fiskeri AS på Sørvågen om bygging av M/S Elias Johan som får BN 363.

Fartøyet blir den første i en serie på tre, tilnærmet samme størrelse.

Fartøyet skal etter plan leveres 3/4 kvartal 2022

Fartøyet er designet og utviklet av Vestværftet Aps i nært samarbeid med rederi og megler. Maritime Competence AS har også vært sentral i arbeide med tilrettelegging av fiskerettigheter for prosjektet.

Fartøyet får en L lengde på 44,5 m og bredde på 12 m og blir rigget for not og snurrevad.

Fartøyet utrustes for RSW, Levendefisk, Karføring og Frys

Lasterommet er på 499 m3 samt tilgjengelig areal for biprodukter

Innredningen bli arrangert for 12 personer

Fartøyet tenkes utstyrt med det mest tilgjengelige av utstyr for reduksjon av NOX- utslipp og dieselforbruk.

timthumb.php
 
Den grønne skal vel til Vidjenes i båtsfjorden, erstatte Kildin og skal vist hete Julie Pauline.. å den andre er det Arnøytind som skal ha. Erstatye gamel Arnøytind..
 
Sitat kystogfjord.no
«Elias Johan» får en lengde i vannplanet på 44,5 meter, men passerer 50 med god margin når den måles LOA fra snute til hekk. Båten føyer seg dermed inn blant de aller største i kystgruppa.
Vil det sei LPP 44,5m?
 
Back
Top