Bergen og Omland Havn, Bygg nr. 2212 ved Maritime Partner, Alusafe 1500 MPV Hybrid "Sydnes"

Refvik

Administrator
Staff member
Bergen Havn får ny miljøvennlig arbeidsbåt

Bergen Havn har inngått avtale med Maritime Partner AS i Ålesund om bygging av en ny arbeids, -og oppsynsbåt som skal erstattede de to båtene havnen har i dag.

Båten vil være hybrid, med diesel og elektrisk framdrift. Båten er av typen Alusafe 1500 Multi-Purpose vessel.

Båten vil ha god miljøprofil, og derfor utstyres den med de mest miljøeffektive dieselmotorene som er på markedet.

-Den nye båten vi nå skaffer oss er et viktig skritt i retning målet om en nullutslippshavn, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn. Når båten går i de indre havneområdene vil den alltid benytte batteri. Ved lengre strekninger og større hastighet kobles de miljøvennlige dieselmotorene sømløst inn.

Båten skal være ferdig bygget og tas i bruk i mai neste år.

TBN
Alusafe 1500 MPV Hybrid 01.jpg

Alusafe 1500 MPV Hybrid 02.jpg

Alusafe 1500 MPV Hybrid 03.jpg

Alusafe 1500 MPV Hybrid 04.jpg

Alusafe 1500 MPV Hybrid 05.jpg
Alle illustrasjoner: Maritime Partner
 

Haskeland

Member
Navnet blir Sydnes

 
Top