Ferjeanbud Troms 2021/2023/2025

Anbud 4: Ferjesambandene Hansnes-Kalsøy-Vannøy og Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret, 01.05.2023-31.04.2026 + opsjon på inntil 1 år.
Tilbudsfrist: 15.03.2022 doffin / mercell

Hovedferjer hhv. 60/50PBE, 6/4VTE, 199/149passasjerer. Frihøyde for personbiler 2,5m og for tungtrafikk 4,5m(4,6m ved nybygg). Skal være kjølstrakt i 1992 eller senere. For Hansnes-Karlsøy-Vannøy er det krav om pendelferje og ønskelig med lukket ferje.
Reserveferje: 50PBE, 4VTE, 149pass. 2,5m/4,5m frihøyde.
Alle fartøy: Salong over vannlinjen, ikke tillatt med hengedekk/underdekk. Miljøkrav: Tier II. Selvbetjent kiosk, bemannet kiosk er opsjon

Troms og Finnmark fylke går på samme tabben og har for kort tid fra konkurranse til oppstart og for kort kontrakt til at nybygg er aktuelt. Det betyr vel at både Fjord1 og Norled er utelukket fra konkurransen. Boreal kan kanskje levere tilbud med Møysalen, Sigrid og en av fergene som er bundet opp på Træna/Lovund-sambandene. Men er usikker på kontraktslengde på Dønna-sambandet og Træna/Lovund-sambandene. Hvis Møysalen ikke kan frigis sliter Boreal med å gi tilbud og...

Torghatten har Malangen som er selvsagt for 60 PBE-fergen, men 2 50 PBE-ferger i tillegg er mer utfordrende. Lysingen og Torgtind er jo aktuelle, men er vel bundet opp på Helgeland (I hvert fall om sommeren?) Tysfjord kan kanskje være aktuell eller Hamarøy hvis de fikser noe lurt for Bognes-Lødingen i et halvår.

Uansett rigger de kontrakten slik at sannsynligheten for å få to gode tilbud er ganske liten og reell konkurranse er nesten utelukket. Hvis det er ønskelig med bedre fergemateriell i Nord-norge bør fylkene legge opp til lengre kontrakter med lengre tid fra konkurranse til oppstart som gjør det mulig å forsvare investeringen i nybygg og nok tid til å faktisk bygge de. Min mening; minimum 2 år fra signering til oppstart og minimum 8 år kontraktstid. Jeg tror dette kan gi bedre materiell for en lavere pris for fylket, selv om det gir noe større bindinger de neste årene i forhold til tilbud.
 
Norled kan vel stille med "Vikingen" og "Hardingen"?
Er bare ønskelig med lukket ferje, ikke krav...
Som reserve er jo "Hordaland" der oppe fra før, ikke alderskrav på reserven som jeg så
 
Norled kan vel stille med "Vikingen" og "Hardingen"?
Er bare ønskelig med lukket ferje, ikke krav...
Som reserve er jo "Hordaland" der oppe fra før, ikke alderskrav på reserven som jeg så
Så vidt jeg vet et vel ingen av tre fergene sertifisert for fartsområde 3. Men hvis det er en enkel sak å fikse er jo det selvfølgelig en mulighet. Folgefonn og Høgsfjord er jo og muligheter, men er vel enda mer ferger som er bygd for smulere farvann...
 
Troms og Finnmark fylke går på samme tabben og har for kort tid fra konkurranse til oppstart og for kort kontrakt til at nybygg er aktuelt. Det betyr vel at både Fjord1 og Norled er utelukket fra konkurransen. Boreal kan kanskje levere tilbud med Møysalen, Sigrid og en av fergene som er bundet opp på Træna/Lovund-sambandene. Men er usikker på kontraktslengde på Dønna-sambandet og Træna/Lovund-sambandene. Hvis Møysalen ikke kan frigis sliter Boreal med å gi tilbud og...

Torghatten har Malangen som er selvsagt for 60 PBE-fergen, men 2 50 PBE-ferger i tillegg er mer utfordrende. Lysingen og Torgtind er jo aktuelle, men er vel bundet opp på Helgeland (I hvert fall om sommeren?) Tysfjord kan kanskje være aktuell eller Hamarøy hvis de fikser noe lurt for Bognes-Lødingen i et halvår.

Uansett rigger de kontrakten slik at sannsynligheten for å få to gode tilbud er ganske liten og reell konkurranse er nesten utelukket. Hvis det er ønskelig med bedre fergemateriell i Nord-norge bør fylkene legge opp til lengre kontrakter med lengre tid fra konkurranse til oppstart som gjør det mulig å forsvare investeringen i nybygg og nok tid til å faktisk bygge de. Min mening; minimum 2 år fra signering til oppstart og minimum 8 år kontraktstid. Jeg tror dette kan gi bedre materiell for en lavere pris for fylket, selv om det gir noe større bindinger de neste årene i forhold til tilbud.
Tysfjord går vel fast på Melbu-Fiskebøl, Hamarøy er vel låst som reserve/C-rute på bognes-lødingen... alternativt kunne Tranøy ha gått, men den går vel som reserve/c-ruta på ytre-vestfjord... usikker på hva som er ledig for å kunne ha gått som supplering på bognes-lødingen (som hadde vært mest aktuelt)...
Kansje Rødøy/Vågan men de er jo faste på helgeland... Vågan er jo "lettere" å skaffe erstatter til?
Når det er sakt, dersom Skutvik skal på fast sambamd, hvem skal opperere B-ruta på Jektvik-Kilboghamn ?
 
Så vidt jeg vet et vel ingen av tre fergene sertifisert for fartsområde 3. Men hvis det er en enkel sak å fikse er jo det selvfølgelig en mulighet. Folgefonn og Høgsfjord er jo og muligheter, men er vel enda mer ferger som er bygd for smulere farvann...
«Hardingen» har fartsområde 3. Folgefonn/Høgsfjord vil nok ikke bli godkjent da det stilles krav om høy skansekledning. Det stilles også krav om aktivt rulledempingssystem for hovedfartøyet på Hansnes-Karlsøy-Vannøy.
 
Tysfjord går vel fast på Melbu-Fiskebøl, Hamarøy er vel låst som reserve/C-rute på bognes-lødingen... alternativt kunne Tranøy ha gått, men den går vel som reserve/c-ruta på ytre-vestfjord... usikker på hva som er ledig for å kunne ha gått som supplering på bognes-lødingen (som hadde vært mest aktuelt)...
Kansje Rødøy/Vågan men de er jo faste på helgeland... Vågan er jo "lettere" å skaffe erstatter til?
Når det er sakt, dersom Skutvik skal på fast sambamd, hvem skal opperere B-ruta på Jektvik-Kilboghamn ?
Kontrakten på Melbu-Fiskebøl varer ut 2022.
 
«Hardingen» har fartsområde 3. Folgefonn/Høgsfjord vil nok ikke bli godkjent da det stilles krav om høy skansekledning. Det stilles også krav om aktivt rulledempingssystem for hovedfartøyet på Hansnes-Karlsøy-Vannøy.
Når fikk MF Hardingen fartsområde 3?
 
Anbudet for Hansnes-Kalsøy-Vannøy og Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret er avlyst etter klager fra kommune/næringsliv. Vil lyses ut på nytt med krav om pendelferge på begge strekninger.
 
Hovedanbudet for Revsnes - Flesnes, Sørrollnes - Stangnes og Stornes - Bjørnerå er utlyst. doffin
1.2.2025 - 31.1.2035 + opsjon på 3 år.
Tilbudsfrist 20.09.2022

Fartøyskrav:
Revsnes - Flesnes 75PBE, 6VTE, 249 pax
Sørrollnes - Stangnes 75PBE, 6VTE, 249 pax
Stornes - Bjørnerå 50PBE, 4VTE, 149 pax
Reservefartøy 60PBE, 4VTE, 149 pax
Hovedfartøyene, samt reservefartøy skal være kjølstrekt etter 1.1.2000.

Miljøkrav: Stornes -Bjørnerå og Revsnes -Flesnes, minimum 90 % hybridiseringsgrad.
Stangnes -Sørrollnes, bonus for utslipp under 1000 tonn CO2 per år og malus for hybridiseringsgrad på mindre enn 50 %.
Restaurasjon: minimum selvbetjeningsløsnining + opsjon på restaurasjon på Revsnes - Flesnes og Sørrollnes - Stangnes.
 
Last edited:
Noen som vet om anbudet for Hansnes-Karlsøy-Vannøy og Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret er avgjort?

Ser Troms Fylkestrafikk nå melder at "Stetind" skal ta over for "Malangen" siden sistnevnte skal ombygges til hybrid, men stusser på dette siden kravet for nevnte samband er Tier II og bygd etter 1992....
Kan "Malangen" være aktuell for Stornes-Bjørnerå eller Melbu-Fiskebøl siden det på disse sambandene kreves ferje nyere enn år 2000?

For øvrig har iharstad.no meldt at det blir "Lyngen" på Stangnes-Sørrollnes
 
Boreal Sjø AS er tildelt kontrakten i fergepakke for Nord-Troms. Fergepakken omfatter sambandene Storstein-Lauksundskaret og Hansnes-Vannøy-Karlsøy. Kontrakten har oppstart 1. mai 2023 og har en varighet på tre år med mulighet for opsjon på ett år.

https://www.tffk.no/pressemeldinger/okt-kapasitet-og-nyere-ferger-i-fergepakke-nord-troms.47777.aspx
Det nemnes 2 ferjer, ei på 50 pbe og ei på 60 pbe, med 50 har jo Boreal Tenna, Vannes, Herøy ledig snart, men nyere ferje med 60 pbe? Sende Møysalen (1993) sørover og bytte ut med Vollsøy (2001)?
 
Det nemnes 2 ferjer, ei på 50 pbe og ei på 60 pbe, med 50 har jo Boreal Tenna, Vannes, Herøy ledig snart, men nyere ferje med 60 pbe? Sende Møysalen (1993) sørover og bytte ut med Vollsøy (2001)?
Krav etter 1992, så "Møysalen" kan vel gå Hansnes-Vannøy og kanskje også "Sigrid" som reserve eller på Storstein-Lauksundskaret...
 
Back
Top