Finferries, Bygg nr. P315 ved Crist S.A., LMG 92 DEH "Altera"

Refvik

Administrator
Staff member
Nytt fossilfritt fartyg till skärgården

Ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab (Finferries) vann avtalet på Föglö-linjen. Enligt avtalet ska de bygga en elhybridfärja till linjen och sedan trafikera med den åren 2022-2037.

Ett stort steg framåt i kortruttsutbyggnaden och för den nya Föglö-trafiken togs idag då landskapsregeringen antog anbudet från ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab om totalentreprenad på Föglö-linjen. Anbudet var det totalekonomiskt mest fördelaktiga av fyra godkända anbud.

Enligt avtalet ska en elhybridfärja med plats för 90 personbilar byggas, för att sedan trafikera linjen under åren 2022-2037. Detta kan jämföras med M/S Skarvens kapacitet om 60 bilar. Landskapsregeringen har möjlighet att flytta fartyget till en annan linje under avtalsperioden och att köpa fartyget till ett förutbestämt pris när avtalsperioden gått ut.

Avtalsvärdet är ca 66 miljoner euro på 15 års avtalstid. Motsvarande kostnad för fortsatt drift med M/S Skarven beräknas till 58 miljoner euro. I avtalet ingår dock även att entreprenören har tillgång till en egen reservfärja, vilket borgar för hög tillförlitlighet i trafiken.
Vi är glada att vi idag kunnat anta ett anbud som innebär att landskapet får ett nytt, större och miljövänligare fartyg till en rimlig kostnad, som klarar av den ökade trafik som skärgården behöver genom kortrutten, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.
Skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp syns i Ålands koldioxidbudget. Med den nya elhybridfärjan minskar skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp med ca 48 000 ton koldioxid under avtalstiden, vilket motsvarar en sjättedel av skärgårdstrafikens utsläpp. Den minskade bunkeråtgången är ca 1,2 miljoner liter per år eller totalt ca 18 miljoner liter brännolja under avtalstiden. Detta är början på att göra skärgårdsflottan fossilfri och ett viktigt steg i att nå Hållbarhetsagendas delmål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet. Landskapsregeringen har även fullmakt av lagtinget att handla upp ytterligare två nya miljövänliga fartyg på totalentreprenad. Med ett färdigt utbyggt kortruttsystem beräknas inbesparingen i driftskostnader bli ca 3 miljoner euro per år, jämfört med nuvarande trafiksystem.

Avtalets förverkligande är fortfarande beroende av eventuella besvär mot själva upphandlingen samt besvären mot vägplanerna på västra Föglö. Landskapsregeringen har därför en ångerrätt i avtalet ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte fattat ett beslut i vägplaneärendet senast 1 november.
När Skarven frigörs kan den flyttas till Åva-Osnäs, vilket frigör Viggen. Nu börjar utfasningen av de gamla fartygen till nya, moderna, miljövänliga fartyg, säger Mika Nordberg avslutningsvis.
Kilde: Ålands landskapsregering


bild1.png

Illustrasjon: LMG Marin
 

Refvik

Administrator
Staff member
Finferries beställer ny hybridfärja till Åland – byggs på varv i Polen

Redieriet Finferries beställer en ny hybridfärja, som ska trafikera på Föglörutten på Åland. Färjan är eldriven. Det åländska andelslaget Ansgar sköter trafikeringen och underhållet av färjan.

Färjan ska byggas på det polska varvet Crist, där även landsvägsfärjan Elektra byggdes. Elektra trafikerar mellan Pargas och Nagu i Åbolands skärgård.

Kontraktet innefattar en option för en motsvarande hybridfärja.

Finferries skickade ut en anbudsförfrågan till 23 varv och sex av dem var finländska. Ett av de finländska varven lämnade in ett anbud.

- Det är bra att bygget av färjan är i erfarna händer och vi förväntar oss ett minst lika pålitligt och högkvalitativt slutresultat som Elektra. Visst var det en besvikelse att det enda finska anbudet var betydligt dyrare än vinnarens anbud, säger Finlands Färjetrafiks vd Mats Rosin i ett pressmeddelande.

Den nya färjan är drygt hundra meter lång och lite på 17 meter bred. Färjan kan ta 90 personbilar ombord.

Färjan ska vara i trafik från och med den 1 april 2022.

Kilde: Svenska Yle

Crist.jpg

Illustrasjon: LMG Marin
 

fjordfaehre

New Member
Nye fergen blir nok ikke for Åland!

Ingen hybridfärja till Föglö

Ålands landskapsregering säger upp avtalet med det konsortium som beställt en vägfärja för trafik till åländska Föglö.
Ålands nytillträdda landskapsregering har med omedelbar verkan sagt upp det trafikavtal som den förra landskapsregeringen i september 2019 tecknade med ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab (Finferries). Konsortiet anser att det är en uppsägning som saknar laga grund.


Kilde: https://www.sjofartstidningen.se/ingen-hybridfarja-till-foglo/

Vi skal se!???
 
Top