Forsvarsmateriel, Bygg nr. 910, 911 & 912 ved Vard Langsten, Jan Mayen klasse Kystvakt "Jan Mayen", "Bjørnøya" & "Hopen"

Brann i Kystvaktskip HOPEN ved Vard i Tomrefjord​

 
Last edited:
Kystvaktskipet KV Bjørnøya er døpt og overlevert til Sjøforsvaret.

Kystvakten er en svært viktig ressurs for Norge som myndighetsutøver på havet. Fartøyene i Jan Mayen-klassen vil styrke Norges evne til å holde oversikt og kontroll i våre farvann. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth døpte fartøyet ved Vard Langsten i Tomrefjord i dag.

- Norge er et lite land i verden, men en stormakt på havet. Det er avgjørende at vi har god kontroll og beredskap i egne havområder. Kystvakten gjør en viktig jobb med å overvåke norske farvann. De har et nært og godt samarbeid med fiskerimyndighetene og bidrar til at vi har best mulig kontroll med ressursene som tas ut av havet. Det nye kystvaktfartøyet vil styrke Norges evne til å holde oversikt, beredskap og kontroll i våre farvann – dette er en viktig satsing for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I fjor utførte Kystvakten over tre tusen oppdrag, både militære og sivile. Blant annet nær 700 oppdrag til støtte for Politiet, og like mange til støtte for Kystverket. Jan Mayen-klassen har meget gode sjøgående egenskaper, og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

- Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. KV Bjørnøya vil sammen med søsterskipene gi styrket evne til myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske havområder, sier Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

- Jan Mayen-klassen er topp moderne kystvaktfartøyer skreddersydd for å operere i verdens mest krevende havområder. Fartøyene er utrustet for en rekke ulike oppdrag, og kan operere i lang tid uten etterforsyning av drivstoff og proviant. Det er et stort og viktig løft for totalberedskapen når Sjøforsvaret i dag tar over KV Bjørnøya, sier kontreadmiralen.

I forbindelse med dåpen ble det også gjennomført kommandoheis på KV Bjørnøya, og orlogskaptein Bjørn Amundsen heiste kommando som skipssjef.

Kilde: Sjøforsvaret

KV "Bjørnøya"
Bjørnøya.jpg
Foto: via Sjøforsvaret
 
KV "HOPEN" tester vannkanoner - i Julsundet. 07.02.2024
Dårlig foto/lang avstand.
Foto: Sven Arild Pedersen
SV073414.JPG
 
Fra Vard på LinkedIn for ei vekes tida sida

Here you see the third coast guard vessel in the Jan Mayen class KV HOPEN on its way to Tomrefjord and Vard Langsten after more than three weeks of military sea trials. During trials, necessary adjustments, integration tests and requirement verifications of all weapon and sensor systems were carried out. Major resources were involved with sea targets, air targets, vessels, helicopters, small and large aircrafts, in addition to a visit by F-35 from Ørland Air Base.

The testing was a success and was characterized by excellent and efficient cooperation between VARD, Forsvarsmateriell - Norwegian Defence Materiel Agency, the Norwegian Coast Guard with associated system suppliers.

We are now looking forward to the naming ceremony of KV HOPEN and to delivering the last of these three advanced vessels to FMA and the Norwegian Coast Guard.


KV "Hopen"
KV Hopen.jpeg
Foto: via Vard
 
Back
Top