Bjørn Ottosen

New Member
FRØYA US102, eies og drives av selskapet Energihogst AS på Austevoll i Hordaland. Lekteren er 91,5 meter lang og 28 meter bred, kan flyttes ved behov, kan lagre inntil 8-10.000 kubikkmeter tømmer og sysselsetter 18 personer.

Driftslagene bor ombord og arbeider ut fra lekteren. Dette representerer en ny, kostnadseffektiv og miljøvennlig driftsform som kan bidra til å få ut tømmer fra kystområder med vanskelig logistikk og dyr drift. Energihogst AS satser i første omgang i Hordaland, men lekteren kan slepes og legge til hvor som helst langs vår langstrakte kyst.

I tillegg til å drifte lekteren har Energihogst AS etablert seg som skogsentreprenør med egen hogstmaskin, lassbærer og annet utstyr, som gjør at to arbeidslag kan jobbe på skift i skogen. Inkludert skogsoperatører, sjåfører, selgere og administrasjon har Energihogst AS allerede 18 ansatte i sving.

Foruten selve lekteren har selskapet kjøpt et gammelt styrhus som de har fått sveiset fast oppå lekteren. Her er det innredet egne lugarer, kjøkkenløsning og oppholdsrom for mannskapet. Det er også funnet plass til parkeringsplasser og et enkelt verksted for vedlikehold av maskiner og utstyr, slik at hele skogsdriften kan opereres ut fra lekteren.

I praksis framstår lekteren dermed som en tømmerplattform, etter mønster fra oljeplattform, hvor mannskapet bor om bord mens de jobber med å hente ut det grønne miljøvennlige råstoffet fra skogen. Dette er en unik driftsform innenfor skogbruket i Norge, og kanskje også Europa. Med korte avstander fra skog til sjø fremstår driftsformen både som kostnadseffektiv og miljømessig riktig.

PS: Alle bildene er tatt i Fotlandsvåg på Osterøy der lekteren enda ligger, pr. 22. September og tar stadig ombord tømmer for utskipning.

SkCGx5d.jpg


XDQagG6.jpg


WIxUE2f.jpg


kR2TeSI.jpg


2F1Jqxm.jpg


bjPQ0eP.jpg
 
Last edited:
Back
Top